4 kwietnia 2024 r.

Zmartwychwstały Panie ukryty pod postacią białego chleba, przychodzimy do Ciebie z pokorą i miłością. Klękamy przed Twoją Święta obecnością w Hostii Świętej. Wierzymy w tę prawdę, której nas uczy Kościół Święty, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie w sposób rzeczywisty i prawdziwy. Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, klęczymy przed Tobą, by podziękować Ci za dzieło naszego odkupienia. Ty Jezu, Synu Boga, złożyłeś siebie Ojcu w przebłagalnej ofierze za nasze grzechy. Mordowali Cię źli ludzie, a ty dobrowolnie ofiarowałeś swoje życie, by wybawić nas od śmierci wiecznej. Twoja krew, płynąca z krzyża wybawia miliony ludzi, którzy dostępują łaski zbawiania. Jesteśmy Panie, wszyscy naznaczeni Twoją świętą krwią i dziś Tobie, Baranku Boży pragniemy z serca podziękować za nasze ocalenie. Dziękujemy Ci Synu Boga, za to, że ukryłeś swoje bóstwo w małej okruszynie chleba i stałeś się przez to dla nas tak łatwo dostępnym. Wybacz nam Jezu słabość naszej wiary. Tak trudno nam ludziom, tego świata uwierzyć w Twoje bóstwo. Otwórz oczy naszego serca, byśmy umieli w Komunii Świętej dostrzegać Twoje zmartwychwstałe ciało. Spraw, by każde nasze spotkanie przy ołtarzu umacniało i ożywiło naszą wiarę w Twoje zmartwychwstanie i oczekujące na nas nowe życie. Naucz nas obcować z Tobą zmartwychwstałym i uwielbionym zbawicielem, by nasze życie było opromienione blaskiem Twej chwały.

Zmartwychwstały Panie, przebacz nasze czyny, które świadczą o niedojrzałości i braku braterstwa. Przebacz waśnie rodzinne, konflikty sąsiedzkie i parafianie, brak bratniej atmosfery w naszym narodzie. Przebacz i swoją dłonią pobłogosław, by serca nasze wypełniła radość i pokój. Panie Jezu spójrz na swoich braci i siostry zniewolonych nałogami i grzechami i w imię miłości, pomóż im wyrwać się z tych nałogów. Panie Jezu wejrzyj na chorych, kalekich i umocnij ich swoim zmartwychwstałym ramieniem. Wspomnij Jezu na swoich braci, którzy nie umieją kochać i uzdolnij ich wszystkich dożycia w miłości. Panie Jezu, który dajesz nam Ducha świętego i pełnię jego darów, uweselasz nas jego obecnością i hojnym błogosławieństwem i nadzieją. Dajesz nam szansę odradzania się na nowo w sakramencie pokuty- w sakramencie Twojego miłosierdzia. Daj abyśmy całym sercem korzystali z tego daru, składali Ci dziękczynienie naszym życiem. O Jezu zmartwychwstały, choć przyjąłeś ciało uwielbione, wiesz o naszych ludzkich potrzebach i troczysz się o nas. Zastawiasz dla nas stół byśmy nie byli głodni, a spożywając Twoje dary, byśmy nawzajem wzrastali we wzajemnie życzliwości. Spraw byśmy zechcieli Cię naśladować byśmy pochylali się nad każda ludzką potrzebą Dozwól żyć nam ta prawdą, że jesteś z nami zawsze, że umacniasz nas i otulasz swoją miłością. Jezu Chryste, dałeś się rozpoznać uczniom, przy łamaniu chleba, rozgrzałeś ich serca swym ogniem, by usiedli z Tobą do stołu. Ty nas ciagle zapraszasz do stoi eucharystycznego. Ty ciągle nas chcesz karmić sobą, daj abyśmy czcili Twoje ciało i krew ukryte w Eucharystii. Byśmy posilali się tym Boskim chlebem jak najczęściej ku życiu wiecznemu.

W pierwszy czwartek miesiąca chcemy podziękować Ci Panie Jezu, za wieczernikowi dar. Pragniemy rozważyć słowa, które od wieków rozbrzmiewają po całej zima. Twoi kapłani trzymając w ręku chleb, wypowiadają je we wszystkich językach: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, za które za was będzie wydane. Zostałeś Panie na ziemi, by zapraszać na ucztę i karmić nas Swoim Ciałem. Słowa konsekracji, to jedyne słowa, aktualnie wypowiadane przez kapłanów na całym świecie.  Tak niewielu z nas Panie dostrzega cud wieczernika, tak niewielu otwiera serce, by usłyszeć Twoje wezwanie, bierzcie i jedzcie. Twoje słowa Panie wypowiedziane nad kielichem wina mówią o nowym wiecznym przymierzu jakie zawarłeś z nami na Golgocie, a uobecniasz w każdej ofierze mszy świętej. Dziękujemy Ci za ten napój, dziękujemy za miłość Twoją objawioną w sakramencie Ciała i Krwi.