14 kwietnia 2024 r.

Panie Jezu, stajemy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór, pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia, W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się”, Chcemy Cię uczcić, wyznać naszą wiarę i miłość do Ciebie, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Obiecałeś pozostać wśród nas aż do końca wieków. Pragniemy podziękować Ci za to i przeprosić Cię za brak naszej miłości i słabą wiarę. Umocnij i oczyść nas mocą Twojego Ducha Świętego. Oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy chwalili Cię nie tylko ustami, ale i świętością naszego życia.

Nasza modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego Ty, Panie przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Z Ewangelii św. Jana (3, 31-36) „Ten, kto przybywa z wysoka jest ponad wszystkim, kto zaś pochodzi z ziemi, do niej należy i mówi po ziemsku. Ten, kto przybywa z nieba jest ponad wszystkim i daje świadectwo o tym, co widział  i słyszał: tymczasem nikt nie przyjmuje Jego świadectwa. Ten jednak, kto przyjął Jego świadectwo, tym samym potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten, kogo Bóg posłał, głosi Jego naukę, gdyż Bóg daje Mu swojego Ducha bez ograniczeń. Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Stąd każdy, kto wierzy w Syna ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży”.

Jezus przybywa od Ojca i całym swoim życiem tu, na ziemi, daje świadectwo o tym wszystkim, co poznał u Ojca. Tylko On widział Ojca, tylko On zna Go naprawdę, tylko On go objawia. Pan Jezus i cała Ewangelia ukazują też coś o owej intymnej relacji Ojca i Syna: Ojciec miłuje Syna. Do bogactwa tej relacji Ojca i Syna wchodzi każdy, kto wierzy w Jezusa i jest posłuszny Synowi. Kto myśli w kategoriach tego świata, nie przyjmuje Jego świadectwa, jest poza prawdą, sam się z niej wyklucza. Ten kto przyjmuje Jego Słowo, ma udział w prawdzie, jaka jest w Bogu. Ma udział w życiu wiecznym. Panie Jezu, wierzymy w to, co objawiasz o Ojcu, że Cię miłuje, posyła na świat, że głosisz Jego prawdę i zapraszasz także nas, abyśmy przez wiarę mieli udział w wiecznej radości Waszej wzajemnej miłości.

Przeżywamy Tydzień Miłosierdzia. W ostatnią niedzielę, przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Z dzienniczka św. Faustyny: „Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki, będę przed wszystkim ludem, bo Ono jest największym przymiotem Boga. A dla nas nieustannym Cudem. Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy, w całej pełni, gdy spadnie zasłona. Ze źródła Miłosierdzia Twego, o Panie płynie wszelkie szczęście i życie. A więc, wszystkie stworzenia i twory Wnętrzności Miłosierdzia Bożego otwarte dla nas. Przez żywot Jezusa na Krzyżu rozpięty. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać grzeszniku, Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać świętym. Dwa Zdroje wytrysły w kształcie promieni z Serca Jezusowego. Nie dla Aniołów ani Cherubów, Serafinów. Ale dla zbawienia człowieka grzesznego” Przemówiłeś do nas Panie przez duchowe bogactwo św. siostry Faustyny. Zostawiła ona światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Dałeś jej łaskę szczególną, bo mogła doświadczyć Twojego Miłosierdzia na drodze mistycznych przeżyć i dzięki szczególnemu darowi modlitwy kontemplacyjnej.

Panie, Ty nam dałeś siostrę Faustynę aby przypomniała światu tajemnicę Miłosierdzia Bożego, niewysłowioną tajemnice Ojca, której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat. Z Psalmu 107 „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego Miłosierdzie”. Panie zostawiłeś proste słowa Jezu ufam Tobie, które są widoczne na obrazach z Twoim wizerunkiem. One są dla tylu ludzkich serc w przeszłości i w przyszłości jasnym wskaźnikiem drogi. Jezu ufam Tobie. Nie ma takiej ciemności gdzie by człowiek musiał się zagubić. Jeśli Tobie Panie zaufa, zawsze znajdzie się w świetle. Twoje miłosierdzie Panie ukazuje prawdę, że dobro zwycięża zło, życie jest silniejsze od śmierci, Twoja miłość jest mocniejsza od naszego grzechu.

To wszystko ukazuje się w tajemnicy paschalnej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj Bóg pokazuje, kim jest naprawdę. Ojcem o czułym sercu, które nie zniechęca się wobec niewdzięczności swoich dzieci i zawsze jest gotowy do przebaczenia. Swoim czcicielom zostawiłeś Panie swój obraz. Charakterystyczne dla tego wizerunku są dwa promienie. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony  promień oznacza Krew, która jest życiem dusz. Szczęśliwy kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Obraz z napisem Jezu ufam Tobie ma przypominać żądania Twojego miłosierdzia, bo nawet  wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków (Dz. 742). Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci, Ja sam bronić będę ją jako Swej chwały (Dz. 48). Świętej siostrze Faustynie zostawiłeś Panie Koronkę do Miłosierdzia Bożego i związane z nią obietnice: Ktokolwiek będzie ja odmawiał, dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnia deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi te koronkę, dostąpi łaski nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby świat poznał całe miłosierdzie Moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu (Dz. 687). Dusze,  które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci (Dz. 754).  Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę między Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel Miłosierny (Dz. 154). Do św. siostry Faustyny, Panie powiedziałeś: przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie (Dz. 929). Panie Jezu,  przez odmówienie  Koronki do Miłosierdzia Bożego, chcemy się Tobie zawierzyć, uczcić i uwielbić Twoje miłosierdzie.

Ustanowiłeś też Panie Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do miłosierdzia Mojego. Która dusz przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).Godzina Miłosierdzia Bożego. Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (Dz. 1572). Panie Jezu obiecałeś siostrze Faustynie, że w tej godzinie uprosi wszystko dla siebie i innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

W dniu dzisiejszym w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława w polskim parlamencie odbyła się debata nad ustawami dot. zabijania dzieci. Módlmy się i wynagradzajmy za rządzących naszą Ojczyzną, w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za brak wiary w rzeczywista godność Matki Bożej, za kapłanów o świętość dla nich, za chorych i cierpiących. W tych intencjach odmówimy litanię do Miłosierdzia Bożego.