Przyjaciele Paradyża

Przyjaciele Paradyża – Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie nazywane wspólnotą Przyjaciół Paradyża, założone z inicjatywy biskupa Józefa Michalika w 1990 roku, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólnodiecezjalnym.
Jej celem jest zaangażowanie świeckich w duchową i materialną pomoc powołanym do kapłaństwa i życia zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w Zielonogórsko – Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu.

Zadania „Przyjaciół Paradyża” są następujące:

  • modlitwa za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej,
  • pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego,
  • dawanie świadectwa wiary oraz przywiązania do Kościoła,
  • a także ofiara materialna na potrzeby Seminarium.

Wspólnota czynnie angażuje się w życie parafii i miasta oraz bierze udział w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

spotkania

pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Msza Święta w intencji

za powołanych i o powołania w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30

opiekun GRUPY

ks. Marcin Krechowicz