Lektorzy i Ministranci

Bardzo ważną wspólnotą w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Do wspólnoty tej należą chłopcy, którzy przyjęli ideały lektorskie i ministranckie i pragną je rozwijać oraz przeżyć wspaniałą przygodę swojej młodości służąc Panu Jezusowi, kapłanom, wiernym oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów. Jest to wspólnota z wielowiekowymi tradycjami. Zachęcamy by dowiedzieć się więcej o naszych ministrantach – a może zostać jednym z nich!

Ideały Liturgicznej Służby Ołtarza…

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Oczywiście przez dorastanie w szeregach LSO miłość ta staje się bardziej dojrzała i świadoma. Dlatego ministranci starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy. Z pomocą samego Jezusa, Św. Patronów i Kościoła, codzienne życie tym ideałem jest możliwe!

Zbiórka

sobota, godz. 14.00

opiekun GRUPY

ks. Marek Żuchowski