Apostolat Maryjny

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

Ludzie świeccy rzeczywiście odgrywają w Kościele coraz większą rolę. Świadczy o tym m.in. wzrost świeckich organizacji apostolskich oraz stowarzyszeń działających przy parafiach. Zapewne przyczynił się do tego soborowy „Dekret o apostolstwie świeckich” i następne dokumenty Stolicy Apostolskiej o roli laikatu w Kościele.

Wśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich, wymienić należy Apostolat Maryjny. Zainicjowany w naszym kraju z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Labouré został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski z dnia 6 lutego 1992 roku.

N a s z a   d u c h o w o ś ć

  • Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji.
  • Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim mającym potrzeby duchowe i materialne.
  • Osoby należące do Stowarzyszenia ożywia pokora, warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i bliźnich.

spotkania

każdego 27 dnia miesiąca na Mszy św. wieczornej, a po niej w salce parafialnej

Zawołanie

Daj patrzeć Twymi oczami, wokoło z pomocą spieszyć i każdą dostrzec niedolę…

opiekun GRUPY

ks. Marcin Krechowicz