Wprowadzone przez Danuta Nowak

14 kwietnia 2024 r.

Panie Jezu, stajemy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór, pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia, W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się”, Chcemy Cię uczcić, wyznać naszą wiarę i miłość do Ciebie, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. […]

4 kwietnia 2024 r.

Zmartwychwstały Panie ukryty pod postacią białego chleba, przychodzimy do Ciebie z pokorą i miłością. Klękamy przed Twoją Święta obecnością w Hostii Świętej. Wierzymy w tę prawdę, której nas uczy Kościół Święty, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie w sposób rzeczywisty i prawdziwy. Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, klęczymy przed Tobą, by podziękować Ci […]

21 marca 2024 r.

Panie Jezu, Chryste! Witamy Cię i pozdrawiamy obecnego w Najświętszym Sakramencie. Z Twojej woli i z Twojej łaski dane jest nam uczestniczyć w tej godzinie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować. Tobie całkowicie się oddajemy. Niech czas czuwania w tej godzinie będzie ku Twojej chwale, tak, […]

14 marca 2024 r.

Witaj Miłości! Witaj nasz Panie i Zbawicielu, ukryty w tym małym kawałku chleba, ale jakże wielki i wspaniały. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, pochylony nad kamieniem w ogrodzie Oliwnym. Jesteś smutny, bo wiesz, co będzie za moment, bo wiesz co przyniesie Twoja Droga Krzyżowa. Ale widzisz w tym momencie nasze serca i naszą, mimo […]

7 marca 2024 r.

Witaj umiłowany Jezu, nasza Opoko i Wybawicielu! Jak dobrze być tu przy Tobie i wpatrywać się w Twoje Przenajświętsze Oblicze ukryte pod postacią konsekrowanego chleba. Jak dobrze trwać razem z Tobą, kiedy nasze serca promienieją radością i wdzięcznością za to, że obdarzyłeś  nas łaską zapraszając dzisiaj do Siebie. Uwielbiamy Cię z głębi naszej nicości i […]

29 lutego 2024 r.

Najdroższy Jezu, Zbawicielu Nasz witamy Ciebie. Przychodzimy do tej Świątyni na spotkanie z Tobą. Bądź Uwielbiony ukryty w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy wielbić Ciebie. Wielką łaską jest dla nas czuwanie tutaj. Podczas tej Adoracji obecni przy Twoim Sercu pragniemy  przeżyć te chwile w pokoju i pojednaniu. Wołamy w pokorze przyślij do naszych serc swego Ducha Świętego. […]

22 lutego 2024 r.

Panie Jezu, stajemy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór. Pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, które podjąłeś dla naszego zbawienia. W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie „Czuwajcie i módlcie się”. Chcemy Cię uczcić, wyznać wiarę i miłość do Ciebie obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Obiecałeś […]

15 lutego 2024 r.

Witamy Cię, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże, niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty. A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może, więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty. Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie. Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty. Miłować Ciebie to istnienia naszego zadanie, […]

8 lutego 2024 r.

Pozdrawiamy Cię Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, pozdrawiamy Twoje Serce, które konało dla nas z miłości. Pozdrawiamy Panie Twój krzyż. Jezu, upadamy przed Twym Eucharystycznym Tronem, by oddać Ci należną cześć jako naszemu Bogu i Panu. Cześć Ci oddajemy Boże Miłości, Jezu prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Cześć oddajemy Panie nasz, który od wielu ludzi […]

1 lutego 2024 r.

Witaj Miłości! Witaj Odwieczna Mądrości, witaj synu Boga i Synu Maryi! Witamy Cię nasz słodki Zbawicielu. Witamy Cię Jezu w ten szczególny wieczór – wieczór pierwszego czwartku miesiąca, w dzień poświęcony kapłanom i jednocześnie w wigilię ofiarowania Pańskiego, kiedy to Matka Przenajświętsza wraz ze św. Józefem przynieśli Ciebie Jezu do świątyni, aby ofiarować Ciebie – […]