Godzina Święta

To nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem przeżywane w każdy czwartek, podczas którego pragniemy trwać przy cierpiącym Zbawicielu, pocieszać Go, wynagradzać i zadośćuczynić za grzechy własne  i całego świata. To nocne czuwanie wskazał św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus podczas III objawienia w 1674 roku.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

spotkania

W każdy czwartek w godz. 21.00-22.00
Msza św. w drugi czwartek m-ca o godz. 20.30

opiekun GRUPY

ks. Władysław Urbanik