Odnowa w Duchu Świętym

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „DOBRY PASTERZ”

Jesteśmy katolicką wspólnotą charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”.
Nasza wspólnota powstała w 1995r. Grupa założycielska składająca się z ośmiu osób przeszła 8 – tygodniowe Seminarium, przygotowujące do posługi w Odnowie Charyzmatycznej.

Szeroka formacja wspólnoty odbywała się i odbywa poprzez:
• Ogólne spotkania modlitewne.
• Działanie grupy pastoralnej mającej pomagać Pasterzowi w prowadzeniu wspólnoty.
• Grupy domowe , gdzie dokonuje się wzrost członków wspólnoty.
• Dni skupienia wspólnoty.
• Msze święte z modlitwą o uzdrowienie.
• Seminaria Nowego Życia w Duchu świętym mające na celu doprowadzenie do osobistego spotkania z Bogiem oraz Ewangelizację innych.
• Posługa modlitwą wstawienniczą. Jest to pomoc duchowa innym ludziom, polegająca na wstawianiu się w modlitwie za nich.
• Prowadzenie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
• Organizacja pomocy najuboższym.
• Organizacja czuwania przed uroczystością odpustową Zesłania Ducha Świętego.

spotkania

modlitewno – formacyjne odbywają się we wtorki po Mszy św. wieczornej

opiekun GRUPY

ks. Marek Żuchowski