Schola Załoga Boga

Schola dziecięca „Załoga Boga” działająca przy parafii Ducha Świętego w Słubicach powstała z inicjatywy ks. Roberta Patro. Od początku głównym celem tej grupy było uwielbienie Boga oraz budowanie wspólnoty osób, które razem będą mogły poznawać Boga i rozwijać swoją wiarę. Stąd nigdy nie było rygorystycznych kwalifikacji i każdy mógł przynależeć do tej grupy. Nie oznacza to jednocześnie, że schola prezentuje niski poziom. Dzięki Bogu startując od lat w Festiwalu Aniołów w Górzycy czy na Festiwalu Piosenki Religijnej w Golicach zawsze zajmuje czołowe miejsca. Jednorazowy udział w Konkursie Piosenki Religijnej w Kowalowie czy w Festiwalu Piosenki Religijnej w Legnicy też okazały się sukcesem.

Obecnie scholę stanowią dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Jest to grupa około 40 osób.
Schola spotyka się regularnie co tydzień w soboty na próbach o godz. 11.00 w przykościelnym budynku salek parafialnych.
Posługuje ona muzycznie w niedzielę na Mszy dla dzieci o godz. 12.00

Oprócz tego scholiści spotykają się na wspólnych imprezach (andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy), wyjazdach (na basen, lodowisko, do kina czy do parku trampolin), wyprawach rowerowych, przy ognisku. Szczególnym rodzajem spotkań integrujących grupę oraz formujących wspólnotę są wakacyjne wyjazdy na „Kolonie z Bogiem”.

spotkania

regularnie co tydzień w soboty na próbach o godz. 11.00 w przykościelnym budynku salek parafialnych

Posługa

posługuje muzycznie w niedzielę na Mszy dla dzieci o godz. 12.00

opiekun GRUPY

Barbara Zduńczyk

Weronika Tamborska

ks. Proboszcz