5 października 2023 r.

Panie Jezu miłości ukrzyżowana, nasze serca się radują i przepełnione są wielką wdzięcznością, ponieważ po raz kolejny dajesz nam łaskę trwania w Twojej obecności, adorowania Ciebie, przebywania z Tobą twarzą w twarz. Ojcze, ześlij nam Ducha Św. aby  on nam pomógł słuchać tego co masz nam dziś do powiedzenia, abyśmy mogli wielbić Ciebie tak jak uczy nas Jezus. Panie przemawiaj do naszych serc, jesteśmy spragnieni Twoich słów, Twej miłosnej mowy. Pozwól nam zobaczyć Twoja twarz, daj nam usłyszeć Twój głos, bo Twój głos jest miły, a Twoja twarz jest śliczna. Rozkochaj nas w sobie dzisiaj, Ty który jesteś źródłem czystej miłości. O Jezu, tak bardzo nas miłujący i ofiarujący się za nasze grzechy, pozwól nam spędzić w najściślejszym zjednoczeniu z Twym sercu, konającym w Ogrójcu w tę godzinę Świętą. O nasz Jezu, daj nam łaskę, udziel nam pomocy w tym cierpieniu i płakaniu z Tobą przynajmniej przez jedna godzinę w Ogrodzie Oliwnym. O nasz Boski Odkupicielu, Jezu zabierz nas z Tobą razem z Twoimi trzema apostołami: Piotrem, Jakubem i Janem, abyśmy byli obecni przy Twojej agonii w Ogrodzie Getsemanii. Chcemy czuwać przynajmniej jedna godzinę z Tobą. Chcemy poczuć przynajmniej jedno ukłucie Twojego konającego serca, jedno tchnienia Twojego niespokojnego oddechu. Chcemy utkwić nasz wzrok na Twoim Boskiem obliczu i kontemplować jak blednie i jak się niepokoi.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, Matko Różańcowa, bądź przy nas, pomóc nam być blisko sercem Jezusa i podobnie jak Ty słuchać Jego słów, zachowywać je w duszy i wypełniając je w życiu codziennym. Panie Jezu, chcemy ofiarować Ci naszą modlitwę, ażeby przez nią oddać cześć Twojemu Najświętszemu życiu, męce i śmierci. Ofiarujemy Ci tę modlitwę z miłości do Ciebie jako Pana i Boga naszego i z wdzięczności, że przez swoją męczeńską śmierć krzyżową, otworzyłeś nam bramy niebios.

Maryjo w miesiącu październiku czcimy Ciebie jako Matkę Różańcową we wszystkich Twoich objawieniach pokazujesz nam różaniec i prosisz o modlitwę różańcową. Ty wiesz Maryjo, że dzięki modlitwie, otrzymujemy światło do oglądania ziemskich spraw po Bożemu. Ta modlitwa rodzi zaufanie doi Boga, jest źródłem wewnętrznego pokoju. Nie tylko w tym miesiącu ale każdego dnia odmawiajmy tak wspaniałą modlitwę, jaką jest różaniec święty. W obecnych czasach  kościół potrzebuje modlitwy, gdyż ma on wielu przeciwników, wielu odstępuje od wiary, przechodząc do różnych sekt. Coraz bardziej można zaobserwować niepokojące zjawisko odchodzenia od modlitwy, praktyk religijnych, sakramentów świętych, które powinny być filarem życia wewnętrznego każdego katolika. Grzech panoszy się wszędzie a zagłuszone sumienia nie pozwalają im odróżnić dobra od zła.

Panie Jezu w pierwszy czwartek miesiąca chcemy podziękować Ci za wieczernikowy dar. Pragniemy rozważyć słowa, które od wieków rozbrzmiewają po całej ziemi. Twoi kapłani trzymając w ręku chleb wypowiadają je we wszystkich językach : ,, Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za Was będzie wydane”. Zostałeś Panie na ziemi, by zapraszać na ucztę, by karmić nas swoim ciałem. Tak niewielu z nas Panie dostrzega cud wieczernika. Tak niewielu otwiera serca, by usłyszeć Twoje wezwanie : ,, Bierzcie i jedzcie”. Wybacz Panie ciasnotę naszych serc, niezdolnych do objęcia cudu wieczernika. Oświeć nasze umysły Twoim  światłem byśmy dostrzegli wartość skarbu spoczywającego na Ołtarzu. Twoje słowa Panie wypowiedziane nad kielichem wina mówią o nowym i wiecznym przymierzu jakie zawarłeś z nami na Golgocie, a uobecniasz w każdej ofierze mszy świętej. Dziękujemy Ci za ten napój. Dziękujemy za miłość Twoją objawiona w sakramencie Ciała i Krwi.