28 grudnia 2023 r.

Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie uwielbiamy i błogosławimy Twoje Święte Imię. W ten czwartkowy wieczór pragniemy podziękować Ci, że na nas czekasz. Chcemy Ci wynagradzać za grzechy własne i naszych bliźnich. Zapraszasz nas do przebywania w Twojej bliskiej obecności, bo nas kochasz. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją Miłość, która sprawiła, że zamieszkałeś pośród nas. Twa Miłość nieustannie przyzywa nas przed Twój majestat. Bądź błogosławiony nasz Królu i Boże utajony w Najświętszej Hostii. Chcemy całym sercem odpowiedzieć na Twoje zaproszenie i trwać przy Tobie. Chcemy Ci dziękować i uwielbiać za bezmiar Twojej miłości do nas. Mów Panie do naszych serc, przemieniaj i uświęcaj, czyń je Twoim żywym mieszkaniem.

Nasza modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty, Panie Jezu, przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt2, 13-18) „Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.»”

Święci Młodziankowie, których święto dzisiaj obchodzimy w liturgii to niewinne dzieci z Betlejem, które według ewangelisty Mateusza zostały zamordowane na rozkaz Heroda. Przyjęli chrzest nie zwody, ale chrzest krwi. Ich nieświadome męczeństwo przyczyniło się do ich zbawienia, a później nawet do powstania ich kultu. Dzisiaj również i my módlmy się za współczesne niewiniątka – dzieci, którym nie dane było przyjść na świat, bo zostały zgładzone przed urodzeniem.

Wyszliśmy z ręki Twojej Panie i do Ciebie zdążamy każdego dnia naszego życia.  często jednak o tym zapominamy przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebujemy takich momentów w życiu, w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku. Dlatego w ten wieczór, który nas zbliża do momentu zakończenia roku gromadzimy się tutaj. Czas szybko mija, a kończący się rok mówi nam, że wyraźnie o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Zastanówmy się zatem, ile w nas dobra, a ile zła. Za dobro przez nas uczynione i otrzymane w ciągu całego roku dziękujemy Ci, Panie Boże, a za wszystkie grzechy i zaniedbania przepraszamy. Panie Jezu Chryste, w ten wieczór czwartkowy zbliżający nas do końca tego roku gromadzimy się, aby Cię przeprosić za grzechy popełnione przeciw Bogu i braciom. Dlatego w poczuciu winy i z głębokim żalem powtarzamy – przepraszamy Cię Panie za:

 • niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczą się na świecie, wszystkie zbrodnie, zabójstwa, nienawiść i krzywdy,
 • grzechy w naszym narodzie, rozwody, lekceważenie obowiązków rodzicielskich, zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary, profanacje miejsc świętych i wizerunków oraz lekceważenie moralności Chrystusowej,
 • grzechy naszej diecezji i naszych parafii, za przypadki odejścia od Ciebie, składane przez ludzi akty apostazji, lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej i unikanie sakramentu pokuty,
 • grzechy popełniane w miejscu pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbywanie dobra,
 • brak zgody w naszej Ojczyźnie i między ludźmi, za toczone spory, które są zgorszeniem dla „maluczkich”.

Panie Jezu, pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu Niebieskiemu za wszystkie dary nam udzielone w tym roku. Chcemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami, ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremna. Dziękujemy Ci Panie za:

 • rodziny związane sakramentem małżeństwa przed tym ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego,
 • rodziny, osoby i wszystkich mieszkańców naszych obu parafii, by włączali się do pełnego życia religijnego,
 • wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku i te, które przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, sakramentu Bierzmowania, aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą,
 • za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć.

Panie Jezu Chryste, stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia nie chcemy ulegać lękowi a ni złym przeczuciom. Dlatego z ufnością zwracamy się do Ojca naszego, który wie czego nam potrzeba. Z żywą wiarą prosimy Cię Panie:

 • abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i wszelkich klęsk
 • abyś Kościół Święty, Ojca Świętego, naszą diecezję i parafie prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii,
 • abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka,
 • abyś nasze miasto i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, a rodzicom dał zdrowe i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych nauczycieli i wychowawców, chorym – oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym – apostołów prawdy, a nam wszystkim – spełnienie planów zgodnie z Twoją Świętą wolą.

Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy Tobie służyli w społeczności Twojego Kościoła z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen