1

W hołdzie Niezłomnym

W dniu 1 marca mieszkańcy Słubic oddali hołd Żołnierzom Wyklętym. Na Placu Sybiraków mimo niskiej temperatury nie zabrakło chętnych by poprzez modlitwę, wiązankę kwiatów, zapalony znicz wspomnieć Niezłomnych Niezwyciężonych. Następnym elementem obchodów była uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny oddali to co mieli najcenniejszego – swoje życie. W parafii otwarta została także wystawa portretów Żołnierzy Wyklętych.

Zawierzenie Miłosiernemu

Dnia 22 lutego w rocznicę objawień św. Faustynie obrazu Jezusa Miłosiernego odbyło się nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.  Po Mszy świętej zatrzymaliśmy się na czuwaniu eucharystycznym. Zawierzyliśmy nas samych, nasze rodziny Jezusowi. 

"Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie" (Dz.327).

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 roku pod okiem samej Siostry Faustyny w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, a wystawiony do publicznej czci po raz pierwszy w Ostrej Bramie w 1935 roku.

Kandydatura

Po ukończonych studiach teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, nasz parafianin Adam Runiewicz odbywa przygotowanie w  ośrodku formacji diakonów stałych w Opolu. W niedzielę 21 stycznia br. Podczas uroczystej Mszy Świętej została mu udzielona kandydatura do sakramentu święceń diakonatu. Kandydatury udzielił Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała – biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej. Uroczystości poprzedziły kilkudniowe zamknięte rekolekcje podczas, których kandydaci rozeznawali drogę własnego powołania. Kandydat prosi całą wspólnotę parafialną o modlitwę na czas trwania formacji.