1

II spotkanie Synodalnej Grupy Parafialnej

12 XI br. drugi raz zebrał się zespół synodalny w naszej parafii. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia :
1. Dokonanie podsumowania zadań postawionych na poprzednim spotkaniu,
2. Dotarcie do wiernych z informacją o synodzie, modlitwa za synod i katecheza synodalna.
3. Parafia - wspólnota wiary czy punkt usług religijnych?
4.Tematy dla synodu diecezjalnego (przedstawiono listę zagadnień do dokładnej analizy i oceny)
Na zakończenie spotkania uczestnicy odmówili Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich.

Żonkile dla Hospicjum

Przy naszym kościele, w piątek 13 października, posadzone zostało 1000 cebulek żonkili, tworząc tym samym kolejne poletko z nadzieją. Już po raz piąty w naszym mieście, słubiczanie i wolontariusze z hospicjum św. Wincentego posadzili cebulki. Zanim cebulki trafiły do ziemi zostały poświęcone przez ks. kan. Henryka Wojnara. W akcji towarzyszyli przedstawiciele służb mundurowych, strażacy, strażnicy miejscy, policjanci i ratownicy medyczni. Ogrodnictwu najmłodszych przyglądał się viceburmistrz Roman Siemiński, który osobiście wręczył na zakończenie dzieciom słodkie upominki. 

Inauguracyjne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego

Otwarcia posiedzenia dokonał ks. prob. Henryk Wojnar, który w swym wystąpieniu zapoznał zebranych z definicją i ideą prac synodalnych. Na sekretarza zespołu wyznaczono Pana Bogdana Zduńczyka. Następnie zainicjowana została dyskusja nad pracą przy realizacji głównego celu Pierwszego Synodu Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego a zakończono modlitwą Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich.
Prosimy o modlitwę w intencji o trwałe i dobre owoce w wykonywaniu zadań jakie stoją przed nowo powołanym zespołem parafialnym.