1

Połamaliśmy się opłatkiem

W święto Objawienia Pańskiego, w dniu Trzech Króli odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnot Apostolatu Maryjnego i Przyjaciół Paradyża. Życzenia dla wszystkich złożył ks. Henryk, proboszcz naszej parafii. Mieliśmy okazję wysłuchać programu artystycznego autorstwa p. Doroty i p. Rafała. Każdy z nas przed wejściem na salę otrzymał koronę. W radosnej, gorącej rodzinnej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.

Odbicie Jezusa

Paulista z Masłońskich koło Częstochowy - głosił w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe dla dzieci i dorosłych. Szczupły, o sprężystej sylwetce ks. Zbigniew Dudek od ponad 30 lat jest kapłanem, a od 20 lat należy do Towarzystwa św. Pawła. Zadaniem Paulistów jest rozpowszechnianie Ewangelii przez środki społecznego przekazu - radio, telewizję, prasę, a ostatnio także przez Internet. Przez swoich przełożonych zakonnych wyznaczony jako kustosz Repliki Całunu do podróżowania z nią po kraju. 

Jestem człowiekiem

W sobotni wieczór otwarta została wystawa "Jestem człowiekiem od poczęcia". Ukazuje ona życie prenatalne człowieka, i prawdę biologiczną jako argument uznania człowieka od pierwszych chwil jego istnienia. Często słyszymy dziś w medialnej informacji o płodzie, masie ciążowej, tkance ciążowej, zawartości macicy, a tak rzadko używane jest słowo dziecko, maleństwo, człowiek.

Prezentowane obrazy przeciwstawiają się więc aborcyjnej nowomowie, eufemizmom, które dewaluują wartość życia człowieka przed narodzeniem. Przekaz wystawy został oparty na fakcie, że młody człowiek najbardziej jest zainteresowany drugim młodym człowiekiem. Osoby przedstawione na 14 planszach wystawy to uczniowie gimnazjum i szkoły średniej, które w bardzo sugestywny sposób ukazują poszczególne biologiczne fazy rozwoju prenatalnego.