1

Razem z papieżem Franciszkiem

„Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130, 4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy­, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej” - napisał w swoim orędziu na Wielki Post papież Franciszek.

Odpowiedzieliśmy na to wołanie także w naszej parafii i od godz. 15.00 w piątek do 7.30 w sobotę trwaliśmy na czuwaniu. W ramach modlitwy uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia, Eucharystii i rozważaliśmy Drogę Krzyżową. Były także chwile na prywatne adorowanie najświętszego sakramentu w ciszy. W czuwanie włączyły się wszystkie wspólnoty istniejące przy parafii.

W hołdzie Niezłomnym

W dniu 1 marca mieszkańcy Słubic oddali hołd Żołnierzom Wyklętym. Na Placu Sybiraków mimo niskiej temperatury nie zabrakło chętnych by poprzez modlitwę, wiązankę kwiatów, zapalony znicz wspomnieć Niezłomnych Niezwyciężonych. Następnym elementem obchodów była uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny oddali to co mieli najcenniejszego – swoje życie. W parafii otwarta została także wystawa portretów Żołnierzy Wyklętych.

Zawierzenie Miłosiernemu

Dnia 22 lutego w rocznicę objawień św. Faustynie obrazu Jezusa Miłosiernego odbyło się nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.  Po Mszy świętej zatrzymaliśmy się na czuwaniu eucharystycznym. Zawierzyliśmy nas samych, nasze rodziny Jezusowi. 

"Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie" (Dz.327).

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 roku pod okiem samej Siostry Faustyny w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, a wystawiony do publicznej czci po raz pierwszy w Ostrej Bramie w 1935 roku.

Kandydatura

Po ukończonych studiach teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, nasz parafianin Adam Runiewicz odbywa przygotowanie w  ośrodku formacji diakonów stałych w Opolu. W niedzielę 21 stycznia br. Podczas uroczystej Mszy Świętej została mu udzielona kandydatura do sakramentu święceń diakonatu. Kandydatury udzielił Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała – biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej. Uroczystości poprzedziły kilkudniowe zamknięte rekolekcje podczas, których kandydaci rozeznawali drogę własnego powołania. Kandydat prosi całą wspólnotę parafialną o modlitwę na czas trwania formacji.

Połamaliśmy się opłatkiem

W święto Objawienia Pańskiego, w dniu Trzech Króli odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnot Apostolatu Maryjnego i Przyjaciół Paradyża. Życzenia dla wszystkich złożył ks. Henryk, proboszcz naszej parafii. Mieliśmy okazję wysłuchać programu artystycznego autorstwa p. Doroty i p. Rafała. Każdy z nas przed wejściem na salę otrzymał koronę. W radosnej, gorącej rodzinnej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.

Odbicie Jezusa

Paulista z Masłońskich koło Częstochowy - głosił w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe dla dzieci i dorosłych. Szczupły, o sprężystej sylwetce ks. Zbigniew Dudek od ponad 30 lat jest kapłanem, a od 20 lat należy do Towarzystwa św. Pawła. Zadaniem Paulistów jest rozpowszechnianie Ewangelii przez środki społecznego przekazu - radio, telewizję, prasę, a ostatnio także przez Internet. Przez swoich przełożonych zakonnych wyznaczony jako kustosz Repliki Całunu do podróżowania z nią po kraju. 

Jestem człowiekiem

W sobotni wieczór otwarta została wystawa "Jestem człowiekiem od poczęcia". Ukazuje ona życie prenatalne człowieka, i prawdę biologiczną jako argument uznania człowieka od pierwszych chwil jego istnienia. Często słyszymy dziś w medialnej informacji o płodzie, masie ciążowej, tkance ciążowej, zawartości macicy, a tak rzadko używane jest słowo dziecko, maleństwo, człowiek.

Prezentowane obrazy przeciwstawiają się więc aborcyjnej nowomowie, eufemizmom, które dewaluują wartość życia człowieka przed narodzeniem. Przekaz wystawy został oparty na fakcie, że młody człowiek najbardziej jest zainteresowany drugim młodym człowiekiem. Osoby przedstawione na 14 planszach wystawy to uczniowie gimnazjum i szkoły średniej, które w bardzo sugestywny sposób ukazują poszczególne biologiczne fazy rozwoju prenatalnego.

Serce za serce

Zakończyliśmy czwartą edycję akcji charytatywnej "Serce za Serce". Celem akcji jest jednoczenie sił wszystkich w budowaniu dobra, jakim jest pomoc chorym.
W tegoroczną edycję zaangażowały się: Szkoła Podstawowa nr 1; Szkoła Podstawowa nr 3; Gimnazjum nr 1;  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (były Rolniczak).
Dzięki życzliwości wielu ludzi udało się osiągnąć kolejny rekord w wysokości 6889,77 zł w zbiórce na rzecz Hospicjum domowego św. Wincentego a' Paulo. Młodzi wolontariusze po Mszach Świętych w obu parafiach rozdawali piernikowe serduszka w zamian za dobrowolne datki na potrzeby statutowe hospicjum.
W ten sposób uczymy dzieci wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, otwartości, empatii której coraz mniej wśród nas.
To dzięki otwartości małych wrażliwych serduszek, niejednokrotnie cała rodzina angażowała się w domu i wspólnie tworzyli małe dobro, piernikowe cudeńka. Inni pakowali serduszka, a jeszcze inni ofiarnie rozdawali po Mszach Świętych kwestując na rzecz Hospicjum. I w taki sposób nasze małe dobro wspólnie z innymi spowodowało lawinę miłości i dobra, bo razem możemy uczynić wiele dobrego dla innych.

Cudowny Medalik

W niedzielę 10 grudnia na Mszy Świętej o godz. 12.00 miał miejsce kolejny etap przygotowania do Pierwszej Komunii św. dzieci z klas trzecich naszej parafii. Siostry Szarytki przywiozły ze sobą Cudowny Medalik, opowiedziały historię jego objawienia. Ksiądz Marcin poświęcił medaliki, a Siostry uroczyście wręczyły je dzieciom, aby były dla nich drogowskazem na drodze życia.
s. Małgorzata przypomniała jaką rolę spełnia medalik w życiu religijnym i czym on jest?
Medalik to okrągły lub owalny krążek wykonany najczęściej z nierdzewnego metalu zdobiony z obydwu stron wizerunkami Pana Jezusa, Matki Bożej, świętych lub znakiem krzyża. Cudowny medalik, przedstawia wyobrażenie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Medalik ten zapoczątkowały objawienia Matki Bożej św. Katarzynie Laboure`. Otóż na jesieni 1830 roku ta francuska siostra widziała w czasie modlitwy Najświętszą Maryję Pannę, taką jaką zazwyczaj przedstawia się pod nazwą Niepokalanie Poczętej, stojącą z wyciągniętymi ramionami. Była ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzysto-błękitny z welonem koloru jutrzenki. Z Jej rąk wychodziły jakby wiązki promieni o niezwykłym blasku, które są symbolem łask, wypraszanych przez Maryję dla ludzi, którzy o nie proszą. Wokół obrazu przeczytała wypisane złotymi literami następujące wezwanie: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Realny koncert na wirtualnym instrumencie

9 grudnia 2017 pojawił się w naszej świątyni ultra nowoczesny wirtualny instrument organowy. Towarzyszył nam na mszy św.

Po mszy św. koncert. Program wykonał młody artysta, Michał Jung. 30-letni wirtuoz pobierał nauki u najlepszych polskich nauczycieli organowych takich jak prof. Jarosław Malanowicz czy prof. Józef Serafin. Doskonalił swój kunszt na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz w Mediolanie.

Na początek wysłuchaliśmy Toccatę i fugę d-moll - J.S. Bacha, później tańców barokowych, chorałów i sonat, by na bis usłyszeć Te Deum Carpentiera. Dowiedzieliśmy się jak działają wirtualne organy, wskrzesiliśmy do życia instrumenty sprzed kilkuset lat, usłyszeliśmy różnicę w strojeniu instrumentów dziś a kiedyś.

Roraty ze św. Stanisławem Kostką

Przez cały Adwent, równo o godz. 18.00 w ciemnościach, ze świecącymi lampionami w rękach, ze słowami pieśni na ustach, uroczyście w procesji wokół ławek rozpoczynamy roraty. Tematem tego roku jest życie św. Stanisława Kostki oraz Dary i Owoce Ducha Świętego. Przez kolejne spotkania poznajemy życiorys świętego i jego dążenie do świętości. Chcemy i nasze życie podporządkować działaniu Ducha Świętego.

Wigilijne Dzieło Pomocy

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płoną świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Polacy nabywając je, wspierają dzieci z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Pozyskane wpływy przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, wsparcie medyczne oraz pomoc edukacyjną.
W tym roku 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy trafi do potrzebujących dzieci z Ameryki Południowej. Środki zostaną przeznaczone na dożywianie, ośrodki dziecięce i młodzieżowe oraz stypendia dla małych mieszkańców Ameryki Południowej żyjących w favelach i slumsach.
Pomagając dziecku – wpływasz na sytuację całej rodziny. Przywracasz jej niejednokrotnie wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość, jeśli nie własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata działalności Caritas udało się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy polskich rodzin.
Do tej szczytnej akcji dołączyli też wierni z naszej parafii. Od pierwszej niedzieli adwentu nasi wolontariusze pomagają w rozprowadzaniu świec, kart świątecznych oraz Anielskich ciasteczek, w których wypiek włożyły swoje serce Siostry Urszulanki.