1

GRUPA MIŁOSIERDZIA powstała w naszej parafii w 1996r. Grupa ma charakter przede wszystkim wspólnoty modlitewnej, ale często służy pomocą wspólnocie parafialnej w różnych dziełach charytatywnych. Obowiązkiem czciciela Miłosierdzia Bożego jest codzienna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. GRUPA MIŁOSIERDZIA prowadzi w naszym kościele modlitwy i nowennę do Miłosierdzia Bożego. Święto GRUPY przypada zawsze na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Na chwilę obecną opiekunem GRUPY jest Ks. Marcin Krechowicz; spotkania modlitewno - formacyjne odbywają się w drugie poniedziałki miesiąca po Mszy św. wieczornej. W tym roku duszpasterskim poruszamy cykl tematów OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW.

Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje
i być żywym odbiciem Ciebie,
o Panie; niech ten największy przymiot Boga, 
to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, 
przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, 
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według
 zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich
i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, 
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,
 by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne 
i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, 
a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierni bym zawsze 
spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie 
i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. 
Nikomu nic odmówię serca swego.
Obcować będę szczerze nawet z tymi, 
o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej,
a sama zamknę się 
w Najmiłosierniejszym Sercu Jezusa
 i o własnych cierpieniach będę milczeć. 
Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen

 

 

 

„Panie, daj nam świętych kapłanów”.
Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

„O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały,
udziel mu miłości i światła Ducha swego,
 daj moc słowom kapłańskim,
 aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
 Panie, daj nam świętych kapłanów.
Ty sam ich utrzymuj w świętości.
 O Boski i Najwyższy Kapłanie,
niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie
i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich,
 które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i w niwecz obraca wszystko to,
 co by mogło przyćmić świętość kapłana,
 bo Ty wszystko możesz” (Dz. 1052).

 

 

ŚW. FAUSTYNA MODLI SIĘ ZA POLSKIE MIASTO,
NA KTÓRE PAN JEZUS MIAŁ ZESŁAĆ SŁUSZNĄ KARĘ (Dz.39)

Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto,
które jest najpiękniejsze w Ojczyźnie naszej,
(przypuszcza się, że miała to być Warszawa).
Kara ta miała być – jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę.
Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił,
 przeszył mi serce. 
Milczeniem modliłam się.
Wstawiaj się za twoim miastem i za całym krajem.

Po chwili powiedział mi Jezus:

Dziecię Moje, łącz się ściśle w czasie Ofiary ze Mną
 i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Krew i Rany Moje
 na przebłaganie za grzechy miasta tego.
 Powtarzaj to bez przestanku przez całą Mszę św.
czyń to przez siedem dni. – Siódmego dnia ujrzałam Jezusa
 w obłoku jasnym i zaczęłam prosić,
ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały.
Jezus spojrzał się łaskawie.
 Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa,
zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo.

Wtem rzekł Jezus:
 Dla ciebie błogosławię krajowi całemu
 – i uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzna naszą.
 Radość wielka napełniła duszę moją widząc dobroć Boga.

 

M o d l i t w a:

Boże Ojcze, dziś ofiaruję Ci Ciało i Krew, Życie i Rany
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś ich mocą wyzwolił
 (podać miasto) .............................................................................
z wszelkich więzów i wszelkiego zła.
Niech jego mieszkańcy będą świadomi,
że pragniesz na nich wylać wiele błogosławieństw,
i niech je przyjmą. AMEN.

Rozważanie

Twoje miasto i twój kraj potrzebują modlitwy. Jest ona bardzo ważna, aby BÓG mógł interweniować, uwalniać ludzi od wszelkiego zła i rozlewać różnorakie błogosławieństwa w sercach mieszkańców.

Są takie wioski i miasta, które – tkwiąc od lat czy stuleci w powtarzających się wciąż grzechach - udzielają szatanowi szczególnej mocy nad swymi mieszkańcami.

Ciebie wybrał Jezus Miłosierny, abyś się modlił i ofiarował Msze Święte, by Pan mógł oczyścić te ziemie.
            Aby swoimi promieniami mógł otwórz drogę do serc żyjących w ciemności i wyzwolić je z niewoli,
która nie pozwala im przyjąć Księcia Pokoju.

Dlatego nigdy nie zapominaj, jak ważny jesteś dla swojego miasta, regionu i kraju. Pamiętaj ze ludzie cię potrzebują – nawet gdy nie są tego świadomi

– a BÓG liczy na ciebie.

(z książki 30 dni z Jezusem Miłosiernym i świ. Faustyna, Gustavo E.Jamut OMI)

 

Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu
święty Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
 w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
 i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
 Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
 pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

 

 

Ofiaruj wszystko za dusze

Jezus Miłosierny mówi dziś do ciebie:

Dzień cały ofiarowałam za konających grzeszników.

Po Komunii Świętej spojrzałam się z ufnością na Pana

i powiedziałam MU: "Jezu, tak bardzo pragnę Ci coś powiedzieć"

- i spojrzał się Pan z miłością na mnie i rzekł:

"A co pragniesz mi powiedzieć?"

Jezu, proszę Cię przez niepojętą moc Miłosierdzia Twego,

aby wszystkie dusze, które dziś skonają,

uszły ognia piekielnego, chociażby były najwiekszymi grzesznikami;

dziś piątek, pamiątka Twego gorzkiego konania na Krzyżu,

ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje,

 wiec aniołowie nie zdziwią się temu".

I przytulił mnie Jezus do Serca Swego i rzekł:

"Córko umiłowana, dobrześ  poznała głębię miłosierdzia Mojego.

Uczynię jako prosisz, ale łączyć się ustawicznie

z konającym Sercem Moim i czyn zadość sprawiedliwości Mojej.

Wiedz, że o wielka rzecz Mnie prosiłaś,

ale widzę, że podyktowała ci to czysta miłość ku Mnie,

dlatego czynie zadość zadaniom twoim."
(Dz.873)

 

Modlitwa

 

Panie, ofiaruje Ci moje modlitwy i działania,

moje cierpienia i radości, 

moją prace i odpoczynek

za wszystkie osoby, które dzisiaj umrą.

 

Proszę Cię też

przez Twoje Boże miłosierdzie,

abyś otworzył bramy nieba 

wszystkim duszom czyśćcowym.

 Na koniec modlę się za wszystkich

 mężczyzn i kobiety,

młodzież i dorosłych,

którzy jeszcze nie doświadczyli 

Twojej miłości i Twojego Bożego miłosierdzia,

aby zostali w nich zanurzeni.

Niech przez to odczują

niepowstrzymane pragnienie poznania,

kochania i wielbienia Ciebie

oraz przemiany swojego życia,

odkrywając przy tym 

radość płynąca

 z przynależności

do Kościoła katolickiego. 

Amen

(książka 30 dni z Jezusem Miłosiernym o. Gustavo E.Jamut OMI)