1

Pomoc dla Osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw


Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku różnych przestępstw, świadków i osób im najbliższych.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości bezpłatne porady prawne, psychologiczne i wg zgłoszonych potrzeb.

Dyżur: wtorek w godz. 14.00- 18.00 w bibliotece parafialnej
tel.720 714 796

AKTUALNOŚCI

MSZA ŚW Z OBRZĘDEM POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM: 7:00, 8:15, 9:15, 10:15, 12:45, 16:30, 18:00, 19:00
Grzybowa - 16:00, Drzecin - 17:00, Lisów - 18:00

NIEDZIELNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Kościół Parafialny

godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 19.00 

Kościoły i kaplice filialne

os. Grzybowe - godz. 9.00

Drzecin - godz. 10.00

Lisów - godz. 11.00

Nowy Lubusz Kolonia - godz. 16.30 (sobota)

Kaplica szpitalna

godz. 7.15

 

POWSZEDNI PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Kościół Parafialny

godz. 7.00, 18.00

Kaplica szpitalna

godz. 15.00 - czwartek

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Kościół Parafialny

pół godziny przed Mszą Świętą w dni powszednie

Kościoły i kaplice filialne

dziesięć minut przed Mszą Świętą

Kaplica szpitalna

w czasie obchodu 

POLECAMY

W tej zakładce publikowane będą informacje dotyczące przygotowania do sakramentów I spowiedzi i Komunii świętej oraz bierzmowania

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Droga Krzyżowa dla dzieci - godz. 16.00 każdy piątek

FORMULARZ do wypełnienia.

BIERZMOWANIE

Droga Krzyżowa dla młodzieży - godz. 19.00 każdy piątek

Przypominam, że indeksy przynosimy 5 minut przed liturgią (różańcem, Mszą) do zakrystii.

Katechizm do nauczenia się jest tu KATECHIZM

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek w godz. 16.30-17.15
w środę w godz. 8.00-8.45
w piątek w godz. 18.45-19.30

lub poza godzinami po wcześniejszym umówieniu

telefon 95/781 99 33 - czynny w godzinach pracy kancelarii

zmiany dotyczące godzin pracy kancelarii podajemy w ogłoszeniach parafialnych

Kancelaria parafialna jest nieczynna w święta państwowe i kościelne.

Sprawy związane z załatwieniem pogrzebu i wezwanie do chorego o każdym czasie.

Msze Św. prosimy zamawiać w Kancelarii lub w Zakrystii po Mszy Św.

Konto:

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Ducha Świętego
ul. Wojska Polskiego 140
69- 100 Słubice
95 1020 2036 0000 0302 0024 4434

PORADNICTWO PRZEDMAŁŻEŃSKIE
BARBARA JASIŃSKA
tel. 607 661 338

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST


1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
3. dane o Rodzicach Chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
4. zaświadczenie z parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji Rodzica Chrzestnego oraz zaświadczenie o bierzmowaniu.

Rodzice dziecka oraz Rodzice Chrzestni, jeżeli nie ma ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty.

Nauki przedchrzcielne dla Rodziców i Chrzestnych w poniedziałek po III niedzieli miesiąca o godz. 19.00.

 

MAŁŻEŃSTWO

1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
2. dowody osobiste;
3. ostatnie świadectwo katechizacji;
4. świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu);
5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej;
6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

1. Akt zgonu.
2. Informacja o przyjętych sakramentach św. przed śmiercią.

 

 

Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące powyższych posług religijnych.

CHRZESTNI

 

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 -
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

 

Kan. 1183 -
§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.
§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.
§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.
Kan. 1184 -
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

11 kwietnia 2018r. rusza pierwsza edycja kursu ALPHA przy parfii pw. Ducha Świętego w Słubicach!

Kurs ALPHA to cykl cotygodniowych spotkań dla niewierzących, wątpiących, poszukujących, ale także dla tych którzy chcą pogłębić swoja wiarę i stworzyć nowa wspólnotę przy miłej atmosferze. 
Rozpoczynamy kolacją o 19 godz., następnie wsłuchujemy się w ciekawą konferencje (ok. 19:30) i przechodzimy w dyskusje w małych grupkach (ok 20:30). Całość trwa do ok. 21:15.

Kto może przyjść? Zaproszeni są wszyscy do 50 roku życia
Gdzie? Przy parafii pw. Ducha Świętego (w salce za kościołem)
Koszt: kurs jest bezpłatny

W ciągu 10 tygodni naszych spotkań odbędzie się także wyjazd weekendowy.

Otóż terminy naszych spotkań:
11. IV Spotkanie wstępne: Czy jest w życiu coś więcej?
18. IV Sesja 1: Kim jest Jezus?
25. IV Sesja 2: Dlaczego Jezus umarł?
2.  V Sesja 3: Skąd mieć pewność co do swej wiary?
16. V Sesja 4: Dlaczego i jak się modlić?
23. V Sesja 5: Dlaczego i jak czytać Biblię?
6.  VI Sesja 6: W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
13. VI Sesja 7: Jak sprzeciwiać się złu?
Wyjazd weekendowy 16/17 VI
          Sesja 8: Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?
          Sesja 9: Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
20. VI Sesja 10: A co z kościołem?
27. VI Uroczysta kolacja 

Myślisz że kurs ALPHA to coś dla Ciebie? To zapisz się i przyjdź na spotkanie! https://goo.gl/forms/GOMfQxtlPZ81ONOx1

Chcesz zostać członkiem niesamowitego zespołu? To zapisz się już teraz! https://goo.gl/forms/DinNTFoMwL4okx9S2