NIEDZIELA – 7 V 2023
7.15 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
7.30 O Boże bł. i potrzebne łaski i opiekę MB dla Angeliki
7.30 + Andrzej SŁAWIŃSKI 2 rocz. śm.
9.00 + Anna i Wojciech KONDRATCY ++ KONDRATCKICH, CZACHARÓW
9.00 + Tomasz PERWENIS 1 rocz. śm.
10.30 + Jolanta SKRĘTY – greg.
10.30 O dary Ducha Świętego dla Kapłanów i Osób Konsekrowanych oraz o liczne i święte powołania kapłańskie do naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego w Gorzowie

– int. od Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

11.30 Pierwsza Komunia Świeta
13.30 + Józef CIESIELCZYK 26 rocz. śm.
19.00 Dzięk-błag. Stanisław z ok. imienin o zdrowie, nawrócenie, bł. Boże i opiekę MB
PONIEDZIAŁEK – 8 V 2023
7.00 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
7.00 + Stanisława i Franciszek RATAJCZYK
7.00 + Janina, Paweł, Krzysztof PRZYBYLSCY
18.00 Biały Tydzień – za Rodziców
18.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 + Stanisław DRUĆ ++ z rodz.
18.00 W int. Czcicieli Bożego Miłosierdzia w podziękowaniu za łaskę powstania Kół Koronkowych – za wszystkich członków i ich rodzin z prośbą o Boże bł. i wytrwałość oraz o nowe powołania osób do szerzenia Bożego Miłosierdzia.
WTOREK – 9 V 2023
7.00 + Aniela i Stanisław
7.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 Biały Tydzień – za Rodzeństwo i Krewnych
18.00 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
18.00 Dziek-błag. w int. Stanisławy SŁOMKOWSKIEJ o potrzebne łaski dla niej i jej rodziny

– int od Roży św. Elżbiety

ŚRODA – 10 V 2023
7.00 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
18.00 Biały Tydzień – za Babcie i Dziadków
18.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 + Zenon BANASZKIEWICZ, + Stanisława, Antoni, Józef KORŻEL
CZWARTEK – 11 V 2023
7.00 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
7.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 Biały Tydzień – za Ojca chrzestnego i Matkę chrzestną
18.00 + Danuta ZWOLAK – int. od uczestników pogrzebu
PIĄTEK – 12 V 2023
7.00 + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
Rokitno Biały Tydzień – za Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów i Kapłanów
18.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 + Elżbieta KARPEZO – int. od uczestników pogrzebu
SOBOTA – 13 V 2023
7.00 + Maria o dar nieba
Lubusz K. + Michalina GOLIŃCZAK – greg.
18.00 + Jolanta SKRĘTY – greg.
18.00 Dziękczynna za dar Sakry Biskupiej z prośbą o Boże bł., opiekę MB i dary Ducha Świętego dla ks. bpa Adriana PUTA –  int. od Margaretki
18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla członkiń Róży MB Fatimskiej i ich rodzin
18.00 Msza św. za uczestników czuwania fatimskiego i dziękczynna za ocalenie Słubic od fal powodzi