23 listopada 2023 r.

Panie Jezu ukryty w tej małej kruszynie chleba, klęczymy przed Tobą i adorujemy Twój majestat. Wyznajemy Panie, że jesteś Królem całego wszechświata i wszelkiego stworzenia, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jesteś Stwórcą Nieba i Ziemi oraz wszystkiego co istnieje. Jesteś Królem Królów i panem Panów. Przychodzimy Panie, by wyznać Twoje królowanie, tu na eucharystycznym tronie i w naszych sercach jesteś Panie Królem na ziemi i jednoczenie w wieczności. Całe niebo wraz z aniołami i świętymi oddaje Tobie Boże nieskończony wieczną cześć i chwałę. Niezliczone zastępy aniołów powtarzają nieustannie: ,,Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów…”

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, klękamy dziś przed Tobą, by wyznać naszą wiarę w Twoją Królewską godność. To o nią zostałeś oskarżony przed Piłatem i zostałeś skazany na śmierć przez namiestników Judei. Uznano Cię za samozwańczego Króla, zagrażającego władzom tego świata. Na drzewie krzyża umieszczono napis:,, Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”. Rzymscy żołnierze postanowili wykpić Twoje królewskie życzenia. Ubiczowanego ubrali w szkarłatną szatę i nałożyli koronę z ciernia, a w ręce włożyli trzcinę. Następnie oddawali pokłon klękając przed Tobą, Bili Cię głowie i pluli w twarz. Ty, Król wszechświata, doznajesz od swojego stworzenia niesamowitego upokorzenia. To musiała być najbardziej wstrząsająca scena dla całego nieba. Ten kto jest Królem wszechświata staje się w rękach bezlitosnych ludzi igraszką, a Ty w milczeniu przyjmujesz ten przerażający hołd i modlisz się za ludzi mówiąc: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

Królu w cierniowej kornie, przebacz nam. Naucz nas przyjmować ciosy, a ich nie zadawać. Wyznajemy w Tobie Panie Króla naszego i chcemy wiernie stać pod sztandarem Twego krzyża.

Zobacz Królu, nie tylko tych, którzy Ciebie biczują, krzyżują, znieważają, ale i tych, którzy klęczą przed Tobą z sercem pełnym wdzięcznej miłości.

Panie Jezu nasz władco, spraw abyśmy w Tobie dostrzegli Króla Miłości. Z miłości stałeś się człowiekiem. z miłości zgodziłeś się na cierpienie i śmierć. Z miłości stałeś się chlebem i z miłości zamieszkałeś z nami w tej świątyni. Królu w cierniowej koronie daj nam rozpoznać w Tobie blask prawdziwej miłości. Królu z trzciną w ręku pozwól zrozumieć, że Twoja ręka z miłością podtrzymuje w istnieniu cały świat. Królu w szkarłatnym płaszczu, przyjmij nas pod ten płaszcz nie aby nas sądzić ale aby nas zabawić.