NIEDZIELA – 30 VI 2024
7.15 O uzdrowienie dla Małgorzaty
7.30 + Jadwiga LAJPOLD – ostatnia Msza greg
9.00 O charyzmaty Ducha Świętego Jego działanie oraz o Miłosierdzie Boże
dla dzieci i rodziców z Róży Świętego Andrzeja Apostoła
10.30 Dzięk-błag w intencji  Jadwigi i Józefa z okazji 45 rocz. sakramentu małżeństwa
10.30 Dzięk-błag  intencji Księdza Władysława za posługę w Parafii
12.00 + Arkadiusz KOWALSKI  15 rocz. śm. i Jan KOWALSKI w 4 rocz. śm.
13.30 w intencji  ks. Władysława o Boże bł. potrzebne łaski opiekę Matki Bożej Paradyskiej i zdrowie z okazji imienin – int. od Margaretki
19.00 + Piotr RYBICKI w 12 rocz. śm.
PONIEDZIAŁEK – 1 VII 2024
7.00 w intencji  ks. Władysława z okazji imienin – int. od Bronisławy, Zdzisławy
i Ewy
18.00 O nawrócenie dla Marysi
WTOREK – 2 VII 2024
7.00 w intencji  ks. Marcina Krechowicza– int. od Grupy Miłosierdzia
18.00 + Romana WIECZOREK w 15 rocz. śm
ŚRODA – 3 VII 2024
7.00 W intencji  ks. Marka z okazji 18 rocz. święceń kapłańskich – int. Odnowy
w Duchu Świętym
18.00 W intencji  ks. Marka z okazji 18 rocz. święceń kapłańskich – int.
od Apostolatu Maryjnego
CZWARTEK  – 4 VII 2024
7.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii –  int. od Róż Żywego Różańca
18.00 Dziękczynna za dar Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom w naszej parafii
z prośbą o błogosławieństwo Boże, umocnienie i wytrwałość dla wspierających powołania i powołanych, dla członków wspólnoty, ich rodzin  oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych Przyjaciół Paradyża
PIĄTEK – 5 VII 2024
7.00 + Eugeniusz WASZCZYSZYN i zmarłych z Rodziny
18.00 W intencji  ks. Rafała MOCNEGO za dar powołania z okazji kolejnej
rocz. święceń kapłańskich – int. od Apostolatu Maryjnego
SOBOTA –  6 VII 2024
7.00 + Jerzy NIEWIADOMSKI w 6 rocz. śm.
18.00 W intencji  ks.  Michała KOWALEWSKIEGO  dziękując za dar powołania
z okazji 4 rocz. święceń kapłańskich – int. od Matki duchowej

 

Ogłoszenia duszpasterskie

13 Niedziela Zwykła – 30.06.2024r.

 1. Ostatnie nabożeństwo czerwcowe dzisiaj po Mszy św. wieczornej.
 2. Nauki przed chrztem w poniedziałek o 19:00 w kościele.
 3. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek.
 4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45.
 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – od czwartku do soboty: rano od 6:30, wieczorem od 17:15.
 • Spotkanie Przyjaciół Paradyża w czwartek o 19:00.
 • Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 • W piątek o 15:00 Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 16:00 Msza św. za czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Sobota jest wezwaniem do rozpoczęcia nabożeństw zadośćuczynienia. Po Mszy św. porannej prowadzona jest medytacja nad tajemnicą różańca.
 1. Odwiedziny chorych w domach wg ustalonego planu.
 2. Zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca w przyszłą niedzielę na sumie o 10:30. Zapraszamy kwadrans przed sumą modlących się we wspólnotach Różańcowych i Margaretkach.
 3. Wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach n/Odrą, na procesję pokutną Drogą Różańcową pieszo przez las, w przyszłą niedzielę o 13:00.
 4. W przyszłą niedzielę 7 dnia miesiąca, zapraszamy o 18:30 na nabożeństwo z bł. Rodziną Ulmów, o 19:00 Msza św. Modlimy się za rodziny, za rodziców oczekujących narodzin  dziecka oraz tych którzy nie mogą mieć dzieci, a pragną i za rodziców dzieci utraconych.

Od niedzieli 07.07 – przez okres wakacji – nie będzie Mszy św. o 13:30

 1. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Klary i św. Dominika.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Lato bez pułapek) i Gość Niedzielny (Piotr, który łączy). W zakrystii nowy numer miesięcznika Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności:

 1. + Michalina WARZECHA – l. 74.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Witamy Cię Panie Jezu w ten czwartkowy wieczór. Bądź pochwalony i uwielbiony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Jesteś tu z nami prawdziwie obecny, w tej białej Hostii. Wpatrujemy się w Twoje Święte Oblicze. Przyszliśmy do Ciebie z wielkim pragnieniem bycia blisko Ciebie. Bo Ty, Panie jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem  Bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Przychodzimy bo Cię kochamy całym sercem. Właściwie to Ty, Panie sam  nas zaprosiłeś. To Ty otwierasz szeroko ramiona i wołasz: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Chcemy być pokrzepieni. Ty, Panie jesteś wielki, wspaniały, cudowny. Jesteś Miłością, Pokojem, Uzdrowieniem. Czas spędzony z Tobą Jezu, ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepiej wykorzystanym czasem, jaki możemy mieć tu na ziemi. Bo pogłębia więź z Tobą i przyczynia się do sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię. To dzisiejsze czuwanie, całą tę  modlitwę oddajemy Matce Bożej zawsze obecnej przy swoim Synu i razem ze wszystkimi świętymi i aniołami wzywamy Ducha Świętego, który zawsze jest prowadzącym każdą modlitwę.

Duchu Święty przyjdź, przyjdź Ojcze ubogich, słodki gościu duszy, słodkie pokrzepienie. Przyjdź światłości błoga, Miłości niepojęta. Święta, Święta, po trzykroć Święta. Duchu Prawdy, Zrozumienia, Uzdrowienia przyjdź!. Zapraszamy Cię mimo tego, że nie rozumiemy jak Ty blisko chcesz być z nami. Rozgość się w naszych sercach, Obietnico Ojca przyjdź do każdego z nas. Tchnienie Ojca przyjdź!

Nasza modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty, Panie, przemów do nas w swoim zbawczym słowie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6, 7-15) „Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie  Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”

W Ogrodzie Getsemani leżąc na ziemi modlisz się z wielką pokorą. Modlisz się z żarliwością ducha przez płynące łzy, Zwracasz się do Ojca uznając Jego wielkość i majestat.: „Jesteś wszechmogący, dla Ciebie wszystko jest możliwe”, oddajesz Mu cześć uczuciami szacunku i miłości. „Tylko Twoja wola się liczy, nie moja”. Uciekasz się do Boga z synowską ufnością, nazywając Go: „Ojcze mój”, co w tym momencie znaczy także „nasz”, gdyż w chwili Męki reprezentujesz nas wszystkich. Tym przykładem uczysz nas jak trzeba się modlić. Nie chcesz Panie byśmy wzywali Boga ze służalczym lękiem lecz z synowską miłością, bo nigdy nie będziemy modlić się dobrze, jeśli nie będziemy ufać, że zostaniemy wysłuchani. Aby móc modlić się z zawierzeniem i niezachwianą nadzieją, powinniśmy być świadomi dwóch prawd wiary: po pierwsze, że Bóg to nasz Ojciec i jak prawdziwy Ojciec nas kocha; po drugie, że jest On wszechmogący, a więc nie istnieje nic czego  by nie mógł zrobić.

Panie Jezu, nauczyłeś nas, jak należy się modlić Daj nam potrzebne siły abyśmy tak czynili, abyśmy mogli powiedzieć „Ojcze nasz, który jest w niebie…” z prawdziwą pokorą i ze świadomością naszej nicości, z miłością i głębokim posłuszeństwem, dokładnie tak , jak Ty modliłeś się w Getsemani. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Kiedy się modlisz, nie mów przez cały czas! Słuchaj! To co mówimy do Ciebie nie jest w istocie takie ważne. Ważne jest natomiast to, co Ty, Panie mówisz do nas. Doskonała modlitwa to taka, w której staramy się zjednoczyć naszą wolę z Twoją wolą. Albowiem Ty wiesz, czego nam potrzeba, wpierw zanim poprosimy. Panie, Ty jesteś przy każdym z nas, w każdej chwili życia. Nie jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy słabi, wplątani w układy tego świata, z których Ty wyprowadzasz do życia wiecznego. Chcemy Ciebie słuchać. Słyszenie Twojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, każdy go otrzymał w Chrzcie świętym i każdy może rozpoznać pouczenia Twoje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał. W chwili ciszy wsłuchajmy się w głos Pana.  „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”(1 Sm 3,10).

Panie Jezu, Ty powiedziałeś: kto Mnie miłuje, miłuje i Ojca Mego, który jest w Niebie. To Bóg Ojciec jest początkiem wszystkiego, w tym także i królowania Twego. W Tobie Ojciec objawia samego siebie. Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Kochający Ojcze, my jako Twoje dzieci, chcemy Cię uczcić i ofiarować Tobie akty miłości ku Twojej Czci oraz akty uwielbienia, aby uradować Twoje Serce.

Akty miłości ku czci Boga Ojca

Ojcze, kochamy Cię serdecznie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię czule, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię delikatnie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię jak Twoje dzieci, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię żarliwie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię płomiennie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię bezgranicznie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię nade wszystko, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię bez miary, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię niewymownie, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię ponad miarę, ratuj dusze.

Ojcze, kochamy Cię bez końca, ratuj dusze.

Ojcze, wysławiamy Cię, kochamy Cię, dziękujemy Ci, ratuj dusze.

Ojcze, chcemy Cię kochać, jak kochają Cię wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze.

Ojcze, chcemy Cię kochać, jak kochał Cię na Ziemi św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze.

Ojcze, chcemy Cię kochać jak kochał Cię i kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze.

Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiarujemy Ci ostatnie krople krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał i pragniemy Ci je ofiarować tak często, jak Twoja Wszechmoc zliczyć może.

Abba, Ojcze uwielbiamy Cię. Chwała Tobie.

Akt uwielbienia Ojca Przedwiecznego.

Bądź uwielbiony Przedwieczny Stwórco Nieba, Ziemi i całego Wszechświata, Chwała Ojcu…..

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Potędze,

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu,

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Świętych,

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które Stworzyłeś,

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach rąk Twoich,

Dziękujemy Ci  Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie,

Dziękujemy Ci  Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu,

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że dałeś nam Maryję jako Matkę Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask,

Dziękujemy Ci  Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas jako dzieci Boże, do Królestwa Twego.

Z największą miłością składamy Tobie, Panie Jezu zadośćuczynienie za grzechy braku ufności względem Ciebie. Chcemy wynagradzać za niedowierzanie Twojej miłości do nas. Wejrzyj na nasze pragnienie zadośćuczynienia za nasze grzechy i grzechy całego świata. Przepraszamy za to, że poprzez udział w uczynkach ciemności wciąż zadajemy Tobie bolesne rany.

 • Przepraszamy Cię Panie za słabnącą i zanikającą wiarę w Twoją rzeczywistą Obecność w Eucharystii. Ty, Panie wzywasz do nawrócenia i potwierdzasz swoją naukę o Eucharystii poprzez cudowne znaki, które wydarzyły się w Sokółce, Legnicy i w innych miejscach na świecie. Przepraszamy Cię Panie za niedowierzanie Twojemu istnieniu.
 • Przepraszamy Cię Panie, za to, że w wielu tabernakulach na świecie z najróżniejszych przyczyn, czujesz się jakby w grobie, ukryty i całkowicie zapomniany.
 • Przepraszamy Cię Panie za świadome i dobrowolne popełnianie grzechów nieczystości oraz trwanie w nich bez nawrócenia się i spowiedzi.
 • Przepraszamy Cię Panie za grzechy nieczystości w sferze płciowości, które towarzyszą rozpadowi małżeństw, za niszczenie czystości małżeńskiej, za brak otwartości na przekazywanie życia, za brak odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Przepraszamy Cię Panie za nasz styl życia, który ma niewiele wspólnego z życiem z Tobą i dla Ciebie, za nasze niezgodne z Twoją wolą związki międzyludzkie.
 • Przepraszamy Cię Panie za to, że nie jesteśmy wdzięczni za nasze życie i wszystkich istot żywych, za to że niszczymy ogród, który nam dałeś – naszą planetę Ziemię i doprowadzamy naszym materialistycznym działaniem  do śmierci wielu stworzeń.
 • Przepraszamy Cię Panie za to, że dajemy Ci tak mało czasu i przestrzeni do działania w naszym życiu, a marnujemy go na tysiące zbędnych rzeczy i spraw.

Kończymy dzisiejsze spotkanie z Tobą, przyjmij naszą pokorną modlitwę. Rozlewaj w nas swoją miłość. Dziękujemy za chwile spędzone z Tobą. Pobłogosław nam na tę noc i na nadchodzące dni. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie obficie na nas i nasze rodziny. Dziękujemy za Kościół, dziękujemy za dar kapłaństwa. Wybrałeś kapłanów, aby przez nich kontynuować swoją misję na ziemi. Bez nich bylibyśmy głodni i spragnieni, pozbawieni Chleba Życia. Przez ich posługę błogosławisz nam. Dziękujemy za nich  i otaczamy ich modlitwą.

Panie Jezu, daj swoim sługom, kapłanom, serca czyste, zdolne kochać tylko Ciebie. Daj im serca otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na ciasne ambicje i międzyludzkie współzawodnictwo. Daj im serca gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, pokusom, słabościom, znudzeniu i zmęczeniu. Obdarz ich męstwem w walce ze złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

Wielbimy Ciebie Najdroższy, cierpiący Zbawicielu, przyszliśmy do Ciebie z wielką miłością i tęsknotą, aby Ci towarzyszyć w Twej męce w Ogrodzie Oliwnym. Pragniemy ofiarować Tobie Panie Jezu przez Niepokalane Serce Maryi, nasze serca pełne miłości do Ciebie, nasze modlitwy w celu dziękczynienia za Twoją mękę i śmierć na krzyżu, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata. Witamy Ciebie Matko Boża , uznajemy przed Bogiem naszą nędzę i grzeszność ale z wielką ufnością wyciągamy ręce do Ciebie Matko Najświętsza i prosimy Cię pokornie abyś zechciała nas przytulić do niepokalanego serca Twego i abyś zechciała otoczyć nas swoja najczulszą matczyną opieką. Pokornie klękamy przed Tobą Najświętszy panie Jezu Chryste, nasz Eucharystyczny Chlebie by wielbić Ciebie i adorować, wiemy, że nasze ludzkie uwielbienie jakie Ci składamy, jest bardzo niedoskonałe, dlatego pragniemy zanieść je Tobie przez ręce i serce Twej niepokalanej Matki Maryi. Ona została wybrana przez Ojca Niebieskiego na Twoją rodzicielkę. A w chwili zwiastowania , stała się Twoim mieszkaniem i pierwszym Tabernakulum. Panie Jezu, rozpoczynamy piękny miesiąc maj, miesiąc poświęcony Twojej Matce, pragniemy podziękować za to, że raczyłeś Swoją Matkę i uczynić naszą matką. Postanowiłeś się podzielić jej sercem i jej miłością. Dziękujemy Ci Panie za to, że na swoją matkę wybrałeś kobietę z Nazaretu, prostą i ubogą. Dziękujemy żeś uświęcił jej ciało ubierając je sobie za swoje pierwsze mieszkanie na ziemi. Panie dozwól nam możliwie blisko, spotkać się z Twoją matka, by nasze serca odnalazły w niej serce matki. Maryjo Ty szczególnie umiłowałaś nasz kraj – Polskę. Obrałaś tron na Jasnej Górze w Częstochowie i królujesz w cudownym obrazie. Wierzymy, że otaczasz nasz swoim płaszczem opieki, wspierasz nas w naszych poczynaniach i wlewasz nadzieję w nasze serca oraz zanosisz przed tron Twego Syna, nasze prośby, błagania, dziękczynienia i wypraszasz nam potrzebne łaski.

Modlitwa Świętego Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryi, że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący stoję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

NIEDZIELA – 23 VI 2024
7.15 Za Parafian
7.30 + Krystyna i Zbigniew WYRĘBSCY
9.00 + Grzegorz CZACHARA i zmarłych z Rodziny CZACHARÓW
i KONDRACKICH
9.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
10.30 + Jan i Lucyna MUCHA
10.30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Marka z ok.18 rocz. święceń kapłańskich – int. od  WPP
12.00 + Franciszek GAŁĄZKA
13.30 O pomyślną obronę pracy magisterskiej dla Pauliny oraz o Boże bł. z okazji urodzin
13.30 Dzięk-błag z okazji 6 rocz. ślubu  Moniki i Mateusza IWASZKIEWICZ
i w intencji ich córki Juli z okazji 4 urodzin i w intencji syna Nikodema
z okazji chrztu świętego w dniu dzisiejszym
19.00 + Zenon KOPCZYŃSKI – intencja od rodziny
PONIEDZIAŁEK – 24 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
7.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Marka z ok.18 rocz. święceń kapłańskich – int od Grupy Miłosierdzia
18.00 w intencji  ks. Władysława z okazji imienin – int. od Godziny Świętej
WTOREK – 25 VI 2024
7.00 W intencji Pauli i Radka z okazji 2 rocz. sakramentu małżeństwa
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 Dzięk-błag w intencji  Doroty SOBOCIŃSKIEJ z okazji imienin
ŚRODA – 26 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
7.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miesiącu czerwcu
18.00 + Urszula KRAWCZYK w 12 rocz. śm. Jerzy STANISZEWSKI w 1 rocz. śm. i zmarłych Rodziny
CZWARTEK  – 27 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
7.00 Przez wstaw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za małżeństwa i Rodziny, dzieci ochrzczone w czerwcu w naszej parafii, za małżeństwa przeżywające kryzysyi trudności o ratunek i Boże bł.
18.00 w intencji  ks. Władysława z okazji imienin – int. od Apostolatu Maryjnego
PIĄTEK – 28 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 + Jadwiga i Rudolf SOROCZYŃSCY
SOBOTA –  29 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 Dzięk-błag w intencji  Lucyny PIETRZAK z okazji imienin

Ogłoszenia duszpasterskie

12 Niedziela Zwykła – 23.06.2024r.

 1. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. wieczornej.
 2. W poniedziałek Narodzenie św. Jana Chrzciciela – uroczystość.
 3. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45. Podczas Mszy św. zawierzamy Bogu nasze intencje polecane w tym miesiącu. Intencje składamy w skarbonie za ławkami.
 5. W czwartek dzień imienin Władysława. Zapraszamy na Mszę św. w niedzielę o 10:30. Po Eucharystii będzie okazja do złożenia życzeń Solenizantowi. Dziękujemy za zamawiane Msze św. w Jego intencji.
 6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, rozpocznie się Mszą św. o 18:00.
 7. W ostatni czwartek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego zawierzamy Bogu nasze rodziny i małżeństwa. Prośby w tych intencjach składamy do skarbony.
 8. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 9. W sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – taca przeznaczona na Świętopietrze.
 10. Biskup Diecezjalny przychylając się prośbie ks. Władysława Urbanika, wyraził zgodę na odejście z dniem 30 czerwca do Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Msza św. w intencji ks. Władysława oraz podziękowanie za posługę duszpasterską w parafii, w przyszłą niedzielę 30 czerwca o 10.30. Ks. Władysława ogarniamy naszą modlitwą.

Od niedzieli 07.07 – przez okres wakacji – nie będzie Mszy św. o 13:30

 1. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Fatimskiej.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Ojciec – rola życia) i Gość Niedzielny (Pani morza z rzeki).

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

NIEDZIELA – 16 VI 2024
7.15 O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
7.30 + Jadwiga LAJPOLD – greg
9.00 O charyzmaty Ducha Świętego i Jego działanie oraz o Miłosierdzie Boże dla dzieci i rodziców z Róży św. Jana Kantego
9.00 w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców, tych którzy składali, składają i składać będą ofiary na potrzeby naszego kościoła i parafii
10.30 Dzięk-błag w intencji  pielgrzymów którzy pielgrzymowali do Sanktuarium
w  Siekierkach
12.00 + Mariola Palacz w 2 rocz. śm.
13.30 + Bernadeta OPSZALSKA w 2 rocz. śmierci
19.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo
Św. Jana Pawła II i małżeństwa i Rodziny.
PONIEDZIAŁEK – 17 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 + Mieczysław
18.00 w intencji Anny o Boże bł. potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie
WTOREK – 18 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 Za zmarłych członków z Róży Matki Bożej Rokitniańskiej
18.00 Dzięk-błag w intencji  Róży Żywego Różańca pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
ŚRODA – 19 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 + Adam SAMELSKI w 26 rocz. śm.
18.00 + za rodziców: Irena i Stanisław DREWICKICH
CZWARTEK  – 20 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 O łaskę wiary i wytrwałość dla wszystkich którzy przyjęli Szkaplerz Świętego Michała Archanioła oraz dla sympatyków i wspierających dzieła jakim patronuje św. Michał w naszej Parafii
18.00 W int. Radia Maryja, dzieł przy nim powstałych, za Rodzinę Radia Maryja w naszej parafii
PIĄTEK – 21 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – 1greg
18.00 + Janina RATAJCZYK
18.00 + Stanisława KŁOS w 40 rocz. śm. Jerzy i Franciszek KŁOS, oraz Feliks
i Bronisława LESKE – LEŚNIAK
SOBOTA –  22 VI 2024
7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 + Agata ŁUDZICZ  w 5 rocz. śm.
18.00 Dzięk-błag w intencji  Wandy GRABOWSKI o Boże bł. i potrzebne łaski

Ogłoszenia duszpasterskie

11 Niedziela Zwykła – 16.06.2024r.

 1. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. wieczornej.
 2. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. O 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców.
 3. Dzisiaj na Mszy św. o 13:30, spotkanie młodzieży kl. VII, przygotowujących się do Bierzmowania.
 4. Dzisiaj 16-ty dzień miesiąca. Zapraszamy o 18:30 na nabożeństwo z Janem Pawłem II. O 19:00 Msza św. z nauką i przesłaniem papieskim.
 5. We wtorek uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, głównej Patronki diecezji.
 6. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45.
 8. Msza Św. o św. Michale Archaniele w czwartek o 18:00, następnie spotkanie Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła z nauką o św. Michale i Aniołach.
 9. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele.
 10. Zakończenie roku szkolnego. Msza św. z udziałem uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców w czwartek 20 czerwca o 18:00.

Od niedzieli 07.07 – przez okres wakacji – nie będzie Mszy św. o 13:30

 1. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Spychani na margines) i Gość Niedzielny (Marsz! Dla życia i rodziny). W zakrystii nowy numer miesięcznika Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Teresa BANDALET – l. 59.
 2. + Lucja DUMANOWSKA – l. 95.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

NIEDZIELA – 9 VI 2024
7.15 O łaskę zdrowia dla Zdzisława
7.30 + Jadwiga LAJPOLD – greg
9.00 Dzięk-błag w intencji Grzegorza CZERNUSZKA z okazji 60 rocz. urodzin – int. od żony
10.30 Dzięk-błag w intencji  dzieci z Roży Rodziców pw. Św. Jana Pawła II
12.00 W intencji ks. Tadeusza z okazji 29 rocz. święceń kapłańskich – int. od Odnowy w Duchu Święty
13.30 + Zdzisław DĄBROWSKI w 3 rocz. śmierci
19.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
PONIEDZIAŁEK – 10 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
 18.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia w podziękowaniu za łaskę powstania Kół Koronkowych za wszystkich członków ich rodziny i zmarłych z rodzin z prośbą o Boże bł. i wytrwałość oraz o nowe osoby do szerzenia Bożego Miłosierdzia
18.00 Dzięk-błag w intencji Martyny GŁOWNIAK z okazji 26 rocz. urodzin
WTOREK – 11 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 + Beata REGEŃCZUK  – int. od uczestników pogrzebu
ŚRODA – 12 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
 7.00 Dzięk-błag w intencji Antoniego  z okazji 69 rocz. urodzin  oraz imienin
i o potrzebne łaski dla całej rodziny – int. od żony
18.00 + zmarłych z Rodziny ROZŁONKOWSKICH : RODZICÓW Helena i Józef, brat Benedykt oraz dziadków Helena i Franciszek WERĘGOWSCY
18.00 + Marcin WIECZOREK – int. od uczestników pogrzebu
CZWARTEK  – 13 VI 2024
 7.00 Dzięk-błag w intencji  Antoniny DROZDA z okazji imienin
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 Msza św. za uczestników czuwania fatimskiego i dziękczynna za ocalenie Słubic
od fal powodzi
18.00 + Kazimierz w rocz. śmierci
20.30 Dziękczynna za dar powołania z prośba o Boże bł. potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Ks. Tadeusza z okazji 29 rocz. świeceń kapłańskich
– int. od Godziny Świetej
PIĄTEK – 14 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – 1greg
18.00 Dzięk-błag w intencji  Zofii PIETKIEWICZ z okazji imienin
18.00 + Andrzej SŁAWIŃSKI w 3 rocz. śm. –int. od syna z rodziną
SOBOTA –  15 VI 2024
 7.00 + Jadwiga LAJPOLD – greg
18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Marka z ok.18 rocz. święceń kapłańskich
18.00 Dzięk-błag w intencji  Katarzyny i Leszka z okazji 8 rocz. sak. małżeństwa i o potrzebne łaski dla dzieci Zosi, Poli i Stasia

Ogłoszenia duszpasterskie

10 Niedziela Zwykła – 09.06.2024r.

 1. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. wieczornej.
 2. Dzisiaj – zbiórka do puszek – na KUL i IFT w Zielonej Górze.
 3. Zmiana tajemnic Nowennowych Kół Koronkowych z Koronką do Bożego Miłosierdzia w poniedziałek po Mszy św. o 18:00.
 4. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza we wtorek na spotkanie modlitewne w kościele.
 5. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17:45.
 6. Czuwanie fatimskie w czwartek 13 czerwca. Rozpoczniemy o 17:00 rozważając tajemnice światła różańca św., o 18:00 Msza św., po Mszy św. procesja fatimska, zakończymy aktem zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.
 7. Godzina Święta w czwartek od 21:00 w kościele, adorację poprzedzi Msza św. o 20:30.
 8. We wtorek 18 czerwca uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna, głównej Patronki diecezji. Msza św. odpustowa w Rokitnie w sobotę 15 czerwca o 12:00. Zachęcamy do udziału.
 9. W przyszłą niedzielę 16-ty dzień miesiąca. Zapraszamy o 18:30 na nabożeństwo z Janem Pawłem II. O 19:00 Msza św. z nauką i przesłaniem papieskim.
 10. Odpust w kościele pw. MB Rokitniańskiej w Drzecinie w niedzielę o 10:00. Po Mszy św. mieszkańcy Drzecina zapraszają wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek.
 11. Za tydzień III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe. O 10:30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców. Ostatnio zebraliśmy kwotę 5 tys. zł. Bóg zapłać!
 12. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 13:30, spotkanie młodzieży kl. VII, przygotowujących się do Bierzmowania.
 13. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Św. Elżbiety i Matki Bożej Królowej Polski.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna czynna w każdą środę od 16.00 do 18.00.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Być proboszczem) i Gość Niedzielny (Więcej odwagi!). W zakrystii nowy numer miesięcznika Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!