Witamy Cię Jezu Eucharystyczny prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie! Wielbimy i wyznajemy Cię jako naszego Mistrza i Pana. Wierzymy, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby każdego z nas odkupić i uwolnić od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie nasz, który jesteś Słońcem świata, Słońcem, które zawsze wschodzi i nigdy nie zachodzi, Ty, który Twymi życiodajnymi promieniami stwarzasz, żywisz i rozweselasz wszystko na niebie i ziemi. Spraw, by Twoje światło wstało nad nami, którzy teraz podczas tej Godziny Świętej pragniemy czuwać wraz z Tobą, modlić się, wynagradzać i przepraszać za nasze grzechy i innych ludzi. Spraw Panie, by Twa jasność odsunęła od nas jak najdalej chmury błędów i ciemności grzechu, byśmy mogli przyjąć to jasne światło jako naszego wewnętrznego przewodnika, byśmy mogli dojść do końca podróży naszego życia, nie obrażając Ciebie. Witamy Cię Przenajświętsza Maryjo, Ty jesteś zawsze tam gdzie jest Twój umiłowany Syn. W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi. Maryjo, wybłagaj nam u Swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego na nas, abyśmy tu i teraz oraz w swoim życiu umieli pełnić Jego polecenie: Będziecie moimi świadkami aż po krańce Ziemi…

Panie Jezu, gdy patrzymy na Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, w sercu słyszymy Twoją słowa: „Wszystko z miłości do Ojca i do ciebie, człowieku, mój bracie. Lęk przenika Mnie do szpiku kości, przyprawia niemal o omdlenie, lecz się nie wycofam abyś ty mógł żyć jako wolny człowiek”. Czym jest zatem wolność, z którą wciąż mamy problem? To czystość serca wypełnionego Bogiem. Wolny człowiek, to człowiek nieobciążony czynami, których konsekwencją jest śmierć. Powołano nas do pełnienia dobrych czynów. Prawdziwą wolność daje tylko Bóg, ona jest łaską wysłużoną Twoim cierpieniem, nasz Odkupicielu. Po to Ojciec posłał, Ciebie, swego Syna, abyś nas wyzwolił, byśmy stali się ludźmi rzeczywiście wolnymi. Jezu, zapłaciłeś najwyższą cenę, wiedząc, że żadna cena nie jest jednak zbyt wielka za wolność dzieci Bożych. Oddałeś Panie swoje życie, abyśmy byli ludem świętym, przeznaczonym Bogu na własność. Przyjąłeś ten kielich ze względu na każdego z nas i tylu innych ludzi pogrążonych w mroku i cieniu śmierci. Dzisiaj gromadzimy się przed Tobą, Panie Jezu, aby modlitwą, miłością i obecnością wypełnić Twoją samotność przeżywaną na dzień przed męką. Dla Boga nie ma czasu, więc zawsze możemy być przy Tobie na każdym etapie Twego życia i męki. Chcemy dzisiaj rozważać Twoją ofiarę i nasz w niej udział. Panie, Twa ofiara nie ogranicza się do drogi krzyżowej i śmierci na Golgocie, ale rozciąga na całe Twoje życie. W Getsemani ta męka dochodzi do szczytu, bo koncentruje się w niej ofiara wszystkich lat od Twoich narodzin, aż do śmierci. Trzydzieści lat ciszy Nazaretu i trzy lata nauczania, cudów, uzdrowień i wskrzeszeń. To codzienne dawanie Siebie – ofiara modlitwy, umęczenia, gdy nie miałeś nawet czasu na posiłek i sen. Ofiara, która nie podobała się faryzeuszom i uczonym w piśmie. Panie Jezu, oblany krwawym potem, udręczony i pogodzony z wolą Boga Ojca, chcemy wejść z Tobą w sferę słabości i cierpienia, bólu, ofiary i krzyża. Chcemy po prostu być z Tobą, ponieważ Cię kochany, ponieważ, jesteś naszym Bogiem i Panem, bo umiłowałeś nas, cierpiałeś dla nas i za nas. Dlatego przywołujemy Twoje słowa wypowiedziane w Ogrodzie Oliwnym: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Pomimo lęku chcemy trwać, być przy Tobie i czuwać wraz z Tobą w Getsemani. Przyjmij, Jezu umęczony, naszą samotność, lęki i wewnętrzne zmagania.

Panie Jezu, Twoja Droga Krzyżowa jest wieczna – trwa do dziś i będzie trwać po wiek wieków. Nieustannie cierpisz za grzechy świata, nasz Panie, tak samo jak dwa tysiące lat temu w Jerozolimie: wyszydzany, opluwany, bity przez grzeszników, czyli przez nas. Każdy grzech ziemskiego Kościoła, czyli każdy nasz indywidualny grzech to cierń w Twojej bolesnej koronie, to smagnięcie biczem Twego Bożego Ciała, to plunięcie w Twoje Boskie Oblicze. I właśnie dlatego, że tak wielu ludzi zadaje ból Tobie, umiłowany Jezu, potrzeba dusz, które Cię pocieszą, które przez cierpienie i ubóstwo będą wynagradzać za grzeszników i niewdzięczników. Twoja Przenajświętsza Matka zapewnia, że ludzie są w stanie przerwać nakręcającą się spiralę grzechu. Potrzeba tylko ożywienia wiary, że los ludzkości spoczywa w rękach Boga.. Potrzeba tylko odwrócenia się od ohydnych praktyk grzechu, potrzeba tylko pokutnego oczyszczenia dusz. Modlitwa, pokuta i mężne ofiary mogą tylko złagodzić gniew Ojca – zaręcza Matka Boża w wielu objawieniach. A co jeśli grzechy świata okażą się zbyt ciężkie, a serca grzeszników zbyt zatwardziałe, aby doskonałe Boże Miłosierdzie mogło dłużej powstrzymywać nie mniej doskonałą Bożą Sprawiedliwość. Przygnieceni ciężarem wszystkich grzechów, jakie my ludzie, popełniliśmy przeciw Tobie padamy na kolana i w wielkim uniżeniu przepraszamy i błagamy o wybaczenie za wszystkie nieprawości. Szczególnie zaś przepraszamy za marginalizowanie czy wręcz ignorowanie kary Bożej, a nadużywanie Bożego Miłosierdzia i błędne jego interpretowanie. Przepraszamy za usuwanie w Europie kultu maryjnego, za traktowanie tradycyjnej pobożności maryjnej jako relikt czy zabobon. Przepraszamy za desakralizacje i profanacje świątyń katolickich w wielu krajach, gdzie w tych miejscach tworzy się restauracje, dyskoteki, kluby fitness, a nawet nocne kluby. Również i w naszej Ojczyźnie coraz częściej pojawiają się przypadki profanacji obiektów kultu religijnego, za co przepraszamy i prosimy o opamiętanie i nawrócenie sprawców tych czynów. Panie Jezu, jakże musisz cierpieć widząc ilu księży i osób konsekrowanych porzuca Twoją służbę, a niektórzy nawet stają się fanatycznymi apostatami niecofającymi się przed ciężkim bluźnierstwem. Przepraszamy za forsowanie procesu demokratyzacji w Kościele, zwłaszcza u naszych zachodnich sąsiadów, mającego na celu obalenie hierarchicznej struktury Kościoła i jej zakorzenienia w Prawie Bożym, ale i też dokonania głębokich i nieodwracalnych zmian na temat moralności seksualnej, kapłaństwa kobiet, czy stosunku do grzechu, zwłaszcza wołającego o pomstę do Nieba. Panie, wybacz wszystkie złe czyny, wszystkie zbrodnie, wojny i zbrojne konflikty, wszystkie przestępstwa, całą krzywdę, którą nawzajem sobie wyrządzamy, pogrążając nasz świat w chaosie. Wybacz, że tak bardzo zepsuliśmy to, co w Twym zamyśle miało być piękne. Wybacz, że zdeformowaliśmy obraz człowieczeństwa.

Nasza modlitwa ma być dialogiem – rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty, Panie Jezu, przemów do nas w swoim zbawczym słowie. „O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod, i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.” (Łk. 9, 7-9) Różne były i nadal są reakcje na Ciebie, Panie Jezu. Jedni się cieszą i z radością Cię przyjmują. Innych natomiast niepokoisz jak tetrarchę Heroda. Nie spotkał się on osobiście z Tobą, nie wiedział więc, jak się wobec niego zachowasz. Dobrze pamiętał tylko surowe upomnienia Jana Chrzciciela, którego za namową Herodiady nakazał ściąć. Źródłem niepokoju Heroda było jego sumienie. Przypominało mu ono bowiem grzeszny związek z żoną swego brata, Herodiadą i zabójstwo niewinnego człowieka, Jana Chrzciciela. Herod nic nie mówił o tym, że potrzebuje przebaczenia swoich grzechów i zmiany życia. Żył więc w ciągłym niepokoju. Wszystko, co słyszał od ludzi na temat Twój, nasz Panie i Jana Chrzciciela, stale powiększało jego zaniepokojenie. Niestety wielu jest ludzi takich jak Herod, skoncentrowanych wyłącznie na sobie. Żyją w ustawicznym niepokoju, wywoływanym przez swoje grzeszne życie. Nie szukają jednak w Tobie, Jezu, pomocy i uwolnienia od grzechów. Nie rozumieją, albo nie chcą pojąć tego, że kto ceni Miłość, znajdzie w Bogu sprzymierzeńca. Wysiłek usunięcia Ciebie, Panie, z życia od razu skazany jest na niepowodzenie, bowiem można Cię zagłuszyć i zasłonić, ale nie usunąć. Ty zawsze jesteś i dajesz o sobie znać na różne sposoby, czy nam się to podoba, czy nie. Dzieje się tak nie z powodu Twojego Chryste narzucania się nam, ale dlatego, że nasze istnienie uzależnione jest od Twojej obecności. Dzisiejsza ewangelia streszcza pojawiający się dylemat w sercu każdego z nas: tylu ludzi dzisiaj deklaruje niewiarę i odrzuca Ciebie, Panie Jezu, tylu twierdzi, że wiara nie jest im potrzebna, bo są nowocześni, wyzwoleni, nie chcą mieć nic do czynienia z Kościołem, czy wręcz dokonują apostazji. A przecież każdy może Cię Panie Jezu poznać, każdy kto Cię tylko będzie chciał poznać, to nie jest żaden problem! Jak więc to wytłumaczyć? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w dzisiejszym słowie. To co tak naprawdę przerażało Heroda to to, że ludzie zmieniali swoje życie. On bał się tego, że kiedy spotka Ciebie Panie Jezu, to będzie musiał zmienić swoje złe postępowanie, do którego tak się przyzwyczaił: do władzy, majętności, manipulacji, przewrotności. I to go tak bardzo niepokoiło. To jest również wskazanie dla nas, byśmy nie bali się szukać Ciebie, Zbawicielu, w naszym życiu. Dowodów na to, że jesteś, że działasz cuda jest bardzo wiele, trzeba tylko chcieć je znaleźć, zobaczyć. Ale to co najważniejsze, pójście za Tobą Panie, spotkanie się z Tobą to przede wszystkim przemiana życia, przemiana myślenia, to nawrócenie swojego serca i postępowania. Zastanówmy się zatem, czy naprawdę przemieniamy swoje serca, czy naprawdę kiedy spotykamy Cię Jezu, czy nawracamy się każdego dnia, czy jesteśmy gotowi na zmianę naszego własnego patrzenia na Ciebie, czy jesteśmy gotowi, abyś Ty Panie kierował naszym życiem, a nie odwrotnie?

Panie Jezu, jakże jesteśmy szczęśliwi i pełni radości, że możemy przebywać w Twej obecności. Czujemy się zaszczyceni, że nas wybrałeś. Mogłeś zamieszkać gdziekolwiek – w bezkresie wszechświata lub poza nim – ale Ty wybrałeś na swój dom nasze serca, do czasu, gdy my zamieszkamy w Twoim domu. Twoja obietnica jest dla nas nazbyt cudowna. Potrafimy na nią odpowiedzieć tylko nieustannie wielbiąc Twoje Imię. Gdy postrzegamy Twą potęgę i widzimy wspaniałe plany, jakie snujesz przed nami, nie możemy milczeć – musimy przemówić. Szukamy słów wdzięczności za poświęcony nam czas. Przyjmij nasze modlitwy. Pozwól nam wyśpiewać pieśń uwielbienia wraz z chórem tych, którzy należą do Twojej rodziny – ze wszystkimi, którzy otworzyli przed Tobą swoje serce. Mieszkanie w Twej obecności zachwyca nas, Boże. Dziękujemy, że stało się to możliwe przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Zakończeniem dzisiejszych rozważań GS niech będą słowa brata Rogera Schutza założyciela ekumenicznej wspólnoty z Teze: „Ty, Chryste Zmartwychwstały, rozpalasz w naszych ciemnościach ogień, który nigdy nie gaśnie. Dla każdego z nas bez wyjątku jesteś obecny nawet wtedy, gdy zniechęcenie i zwątpienie wydają się zalewać wszystko. Aby rozpalić płomień w naszych sercach, posługujesz się naszymi przykrymi doświadczeniami, a także naszymi własnymi cierniami. Przez Ciebie nasze serca twarde jak kamień mogą być w mrokach tak rozżarzone, że staną się światłem dla ludzkości pogrążonej w mrokach. Nam, Twoim ubogim, powierzyłeś misterium nadziei. Chcesz, żebyśmy byli zaczynem pojednania. A jednak wiesz, że jesteśmy słabi i idziemy przez życie po omacku. Lecz Ty patrzysz w serce, a nawet jeśli serce nasze nas oskarża, to Ty jesteś o wiele większy niż nasze serce. O tak, pośrodku naszych ciemności rozpal płomień, który nigdy nie zgaśnie”. Amen

NIEDZIELA – 24 IX 2023
7.15 W intencji Parafian
7.30 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
9.00 + Zdzisław WANAGO 8 rocz. śm.
9.00 O Boże  bł. i potrzebne łaski dla Janiny ŚWIERKOWSKIEJ
10.30 Dzięk-błag w intencji Janiny z okazji 80 urodzin i Michała z okazji 30 urodzin
10.30 + Anna BUNDZ – greg
12.00 + Jan WILCZEK 27 rocz. śm.
12.00 + Eugeniusz DOGODA
13.30 + Tadeusz  ŁUCKIEWICZ – greg
13.30 + Andrzej KOSSIŃSKI – int. od uczestników pogrzebu
19.00 + Maria SŁAWIAK w 15 rocz. śm.
PONIEDZIAŁEK – 25  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Beata KONWIŃSKA 16 rocz. śm. i zmarłych Rodziców i rodzeństwo
18.00 + Tadeusz  ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Józef  2 rocz. śm.
WTOREK – 26  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Wanda BRONIEWSKA i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Tadeusz  ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 Dzięk-błag w intencji Michała SOBOCIŃSKIEGO z okazji imienin
ŚRODA – 27  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Tadeusz  ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Apostolatu Maryjnego oraz ich Rodzin
18.00 We wszystkich intencjach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miesiącu wrześniu
CZWARTEK – 28  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Anna BUNDZ – greg
7.00 + Tadeusz  ŁUCKIEWICZ – greg
18.00  W podziękowaniu za chrzest święty Aleksandra (on) w kolejną rocznicę prosząc o łaskę wiary
i chrzest święty dla jego syna Filipa oraz o Boże bł. i opiekę Michała Archanioła – int. od mamy
18.00 Przez wstaw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za małżeństwa i Rodziny, dzieci ochrzczone
w miesiącu wrześniu  w naszej parafii, za małżeństwa przeżywające kryzysy i trudności o ratunek i Boże bł.
PIĄTEK – 29  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00  O łaskę zdrowia dla Wiktorii i szczęśliwy przebieg operacji i potrzebne łaski dla Rodziców
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 Dzięk-błag  o Boże bł. zdrowie, potrzebne łaski i opiekę  św. Michała Archanioła dla Michała SOBOCIŃSKIEGO z okazji imienin – int. od żony
SOBOTA –  30 IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 Dzięk-błag  w intencji Michała SOBOCIŃSKIEGO z okazji imienin

Ogłoszenia duszpasterskie

25 Niedziela zwykła – 24.09.2023r.

 1. Dzisiaj Dzień Skupienia przygotowujący nas do wspólnego dziękczynienia za dar naszej parafii. Witamy ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, który głosi do nas Słowo Boże.
 2. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.
 3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17.45. Podczas Mszy św. zawierzamy Bogu nasze intencje polecane w tym miesiącu. Intencje składamy w skarbonie za ławkami.
 4. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w środę 27 września, rozpocznie się Mszą św. o g. 18.00.
 5. W czwartek o 15.00 rozpocznie się przy kościele pod krzyżem, nabożeństwo Iskra Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego.
 6. W ostatni czwartek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego zawierzamy Bogu nasze rodziny i małżeństwa. Prośby w tych intencjach składamy do skarbony.
 7. Godzina Święta w czwartek od g. 21.00 w kościele.
 8. W piątek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dzień utworzenia naszej Parafii.
 9. W niedzielę rozpoczęcie Nabożeństwa Różańcowego. Zapraszamy o g. 16.30.
 10. Jubileusz 35-lecia utworzenia naszej Parafii w niedzielę 1 października o g. 17.00 (tego dnia nie będzie Mszy św. o g. 19.00). Pragniemy, aby Darem Serca od całej wspólnoty parafialnej było nagłośnienie procesyjne, które jest niezbędne podczas procesji Bożego Ciała, czy Drogi Krzyżowej ulicami miasta, które wcześniej było pożyczane. Szacunkowy koszt zestawu to ok. 8 tys. zł. Zebraliśmy 1.500 zł. Osoby pragnące dołączyć do grona darczyńców zapraszamy do zakrystii.
 11. W poniedziałek o 19.00 przygotowanie Domu Parafialnego przed Jubileuszem. Bardzo prosimy o pomoc 10 panów.
 12. Zmiana Tajemnic Róż Żywego Różańca w środę 4 października. Zapraszamy modlących się we wspólnotach Różańcowych i Margaretkach.
 13. Pielgrzymka Róż Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Rokitna w sobotę
  7 października. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 50 zł.
 14. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Rokitniańskiej i Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorie.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Święci nie umierają, działają) i Gość Niedzielny (Najważniejsza jest wierność). W zakrystii miesięcznik Różaniec. Kwartalnik Magazyn (Kościół, Dziedzictwo, Ojczyzna) – wydany przez Instytut NIEDZIELA – koszt 15 zł.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności:

 1. + Władysław KACZMAREK – l. 76.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Witamy Ciebie Panie Jezu Chryste wejrzyj miłościwym okiem na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Daj nam łaskę silnej wiary w cudowną obecność Twoją   na tym  ołtarzu, byśmy zrozumieli, że jesteś naszym najlepszym Przyjacielem  i Ojcem. Nakłoń ucha Twego na głos modlitwy naszej. Najukochańszy Zbawicielu Nasz, oto my jesteśmy przed Tobą, naszym Królem  i najlepszym Przyjacielem. Przychodzimy oddać Ci cześć najgłębszą i podziękować za wszystkie nieocenione dobrodziejstwa Twoje. Ofiarujemy Ci tę chwilę modlitw, kłaniamy się Tobie. Wierzymy całą duszą, że Ty, o Jezu przebywasz na  tym ołtarzu żywy, chodź ukryty. Wierzymy, że z miłością spoglądasz na nas chociaż my nie widzimy Ciebie ani uszy nasze nie słyszą Twego głosu. Wierzymy, że przybywasz tutaj. Rozgość się Panie w naszych sercach. W Twojej obecności Panie chcemy się zanurzyć i trwać być z Tobą.

Boski Mistrzu! Chcemy przeżyć z Tobą tę godzinę świętą u Twych stóp, przy Twoim Sercu. Wiemy, że jesteś Miłością nieskończoną, że od Ciebie wszystko w życiu zależy. Cały wszechświat jest Ci poddany. Wszystkim rządzisz kierujesz. Możesz wszystko zmienić w jednej chwili, jeśli będzie to zgodne z Twoją wolą i z pożytkiem dla naszej duszy. Miłuję Cię Mój Boże, gdyż mimo, że jestem słaby i ciągle upadam to jednak mam dobrą i szczerą wolę by być przy Tobie. Matko Najświętsza naucz mnie doskonałej miłości do Boga, bo najlepiej Go kochasz. Chcę Go ukochać Twoim Niepokalanym Sercem. Naucz mnie również kochać bliźniego taką miłością.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (9, 9-13) „Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników        i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».”

Panie naucz nas rozmowy z Tobą. Niech ona będzie planowaniem naszego życia, niech w niej zapadają wszystkie nasze decyzje. Nich z Tobą zaczynamy każdy dzień  i z Tobą go kończymy. Wierząc mamy nadzieję, kochając adorujemy Cię w prostej postawie obecności,  ciszy oczekiwaniu, co chce być również wyrazem odpowiedzi na słowa „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną „. Dzięki Tobie nasza zdolność do wyciszenia  i adoracji przemieni nas w zdolność do wyciszenia służenia. Dałeś nam Matkę, aby nauczyła nas kontemplować i adorować w sercu. Ona przyjmując słowo i wprowadzając je w czyn, jawi się jako Matka Najbardziej doskonała.

Wysławiamy Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi  a okazałeś je prostaczkom (MT 12,25). Uczyniłeś nas dla siebie Boże, nasze serce nie znajdzie pokoju dopóki nie spocznie w Tobie. Późno Cię pokochałam Panie, piękności tak dawna a tak nowa , późno Cię pokochałam. A oto Ty byłeś wewnątrz,  a ja byłam na zewnątrz tam Cię szukałam i lgnęłam w mojej brzydocie ku pięknym rzeczom. Byłeś ze mną a ja byłam z Tobą z dala od Ciebie trzymały mnie rzeczy, które nie istniałyby, gdyby nie były w Tobie .Zawołałeś, wezwałeś przerwałeś moją głuchotę. Zabłysnąłeś, zajaśniałeś i usunąłeś moją ślepotę skosztowałam i oto łaknę i pragnę oto jestem twoja i wszystko co moje, Twoim jest o Jezu mój najmilszy.

„Jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16-24). Zabierz Panie i przyjmij całą moją wolę, pamięć, mój rozum i wszystko      co mam. Ty mi to Panie dałeś wszystko jest Twoje. Rozporządzaj tym według Twojej woli. Daj mi tylko miłość, łaskę a to mi wystarczy. (św Ignacy Loyola)

Moim gorącym pragnieniem jest, aby poszukujący pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego odnaleźli nadzieję. Nadzieję na to, że nigdy nie jest za późno na ratunek, jeśli zwrócimy się z ufnością do Ciebie Boże. Może jesteśmy zbyt zniechęceni ciągłymi upadkami, być może ogrom własnej winy    i potępienia nie widzimy ratunku upadamy i  mówimy „Panie ratuj mnie” w każdym człowieku jest pragnienie miłości, nie ważne jak nisko upadamy. Tą miłość można odkryć w Bogu, który dał jedynego Syna, aby nas odkupił i uświęcił. O najsłodszy Jezu, zniszcz we mnie wszystko co jest złem niech to wszystko obumrze. Zniszcz we mnie wszystko co jest występne i samowolne. Wyniszcz wszystko co Ci się nie podoba we mnie usuń wszystko co jest moje własne, daj mi prawdziwą pokorę prawdziwą cierpliwość i prawdziwą miłość. Miłość nie jest przywiązaniem, ponieważ miłość jest wolnością a przywiązanie to niewola. Bóg jest wolnością. Miłość nie jest ludzkim uczuciem jest Boską Siłą Stworzenia i Niebiańską Mocą Zmartwychwstania. Boże Jesteś Prawdą, Jesteś Życiem, Jesteś Stwórcą, Dawcą Życia. Miłość nie pyta o cenę czy zapłatę za to, że się oddaje. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję chrześcijańską nadzieję.

Modlitwa którą odmawiał św ojciec Pio. Pozostań ze mną, Panie!   Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie .Pozostań ze mną, Panie! Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, Panie! Bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. Pozostań ze mną, Panie! Ciemność zapada i dzień się już kończy… to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Panie! Pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym tak, jak Twoi uczniowie, poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Spraw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca. Pozostań ze mną, Panie! W godzinie śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą albo chociaż przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Panie! Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak! Bardzo Cię o to proszę! Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą,  z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. Amen.

Wszechmogący i Miłosierny Boże, nasz Ojcze z Twojej woli Jezus Chrystus poniósł mękę za zbawienie całego świata, spraw abyśmy stali się żywą ofiarą dla Ciebie napełnij nas Twoją miłością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen

Ogłoszenia duszpasterskie

24 Niedziela zwykła – 17.09.2023r.

 1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe naszego kościoła. O g. 10.30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców.
 2. Spotkanie młodzieży kl. VII i VIII, przygotowujących się do Bierzmowania, na Mszy św. o 13.30.
 3. Dzisiaj zbiórka do puszek na KUL i IFT w Zielonej Górze.
 4. Dzisiaj przypada rocznica agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Sybiraka. Msza św. w intencji Sybiraków dzisiaj o g. 18.00 w kościele NMP Królowej Polski w Słubicach.
 5. W poniedziałek 18 września św. Stanisława Kostki patrona Polski oraz dzieci i młodzieży, zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00 dzieci i młodzież do wspólnej modlitwy.
 6. Przedłużamy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD). Sprzęt składamy do poniedziałku 18 września przy wejściu do Domu Parafialnego.
 7. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.
 8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę.
 9. W czwartek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, patrona celników i Straży Granicznej. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00 w intencji wszystkich Pracowników Służby Celnej
  i Straży Granicznej.
 10. Msza św. o św. Michale Archaniele w czwartek o g. 18.00, następnie spotkanie Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła z nauką o św. Michale i Aniołach.
 11. Godzina Święta w czwartek od g. 21.00, adorację poprzedzi Msza św. o g. 20.30.
 12. Zapraszamy Uczniów uczęszczający do szkoły we Frankfurcie, którzy byliby zainteresowani katechizacją, na spotkanie organizacyjne w sobotę o g. 11.00 w Domu Parafialnym.
 13. Jubileusz 35-lecia utworzenia naszej Parafii w niedzielę 1 października o g. 17.00 (tego dnia nie będzie Mszy św. o g. 19.00). Pragniemy, aby Darem Serca od całej wspólnoty parafialnej było nagłośnienie procesyjne, które jest niezbędne podczas procesji Bożego Ciała, czy na przykład Drogi Krzyżowej ulicami miasta, które wcześniej było pożyczane. Szacunkowy koszt zestawu to ok. 8 tys. zł. Osoby pragnące dołączyć do grona darczyńców zapraszamy do zakrystii.
 14. W przyszłą niedzielę, 24 września, Dzień Skupienia przygotowujący nas do wspólnego dziękczynienia za dar naszej parafii. Słowo Boże podczas Mszy św. głosił będzie ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 15. Pielgrzymka Róż Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Rokitna w sobotę 7 października. Szczegóły na plakatach, zapisy w zakrystii.
 16. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Matki Bożej Wniebowziętej, Cudownego Medalika i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Kto kradnie nam dzieci?) i Gość Niedzielny (Czy Papież potrzebuje obrony?).

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

Panie Jezu witamy cię najłaskawszy i najdroższy nasz zbawicielu. Przyszliśmy do Ciebie z wielką tęsknotą i miłością, aby być razem z Tobą wiedząc że nas wzywasz i kochasz, takimi jacy jesteśmy. Pragniemy w sposób szczególny, jakby na nowo przeżyć cierpienia, opuszczenie i mękę, którą podjąłeś dla naszego zbawienia. W czasie tej godziny pragniemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie” Czuwajcie i módlcie się. Chcemy Cię uczcić, wyznać swoją wiarę i miłość do Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie obiecałeś pozostać wśród nas, aż do końca wieków. Pragniemy dziękować Ci za to, przeprosić za brak naszej miłości i słabą wiarę. Umocnij  i oczyść nas mocą Twojego Ducha Świętego, abyśmy Cię chwalili nie tylko ustami, ale i świętością naszego życia.

Nasza modlitwa ma być dialogiem- rozmową z Tobą, dlatego najpierw Ty Panie, przemów do nas w swoim zbawczym słowie.” Bracia: Nikomu nie bądźcie dłużni poza wzajemną miłością. Kto miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne- streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest najdoskonalszym wypełnieniem Prawa.”

Ten krótki tekst Św. Pawła można streścić słynnym Augustiańskim powiedzeniem” kochaj i rób co chcesz”. Miłość to najdoskonalsze wypełnienie przykazań i całego prawa Starego Testamentu. Św. Paweł w tym fragmencie koncentruje się na miłości bliźniego, ale tę samą zasadę można odnieść do miłości Boga. Warto przypomnieć w tym kontekście rozmowę pewnego uczonego w Prawie, prowokacyjnie pytającego Jezusa, które przykazanie jest  najważniejsze .Odpowiedź Pana Jezusa wskazywała, że całe Prawo i prorocy opierają się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego i siebie samego. Miłość jest sednem.

Takim wzorem miłości Boga i bliźniego jest wyniesiona na ołtarze  błogosławiona rodzina Ulmów, która zdecydowała się ratować żydowską rodzinę, pomimo, że groziła im śmierć. Zginęli z miłości do Boga i bliźniego. Błogosławiona rodzina dla wielu z nas jest bliska, ponieważ znała prawdziwe życie, jego trudy, radości, ból i szczęście. Wiedzieli czym jest ciężka praca, wychowanie dzieci, przyjmowanie kolejnych pociech, budowanie relacji w sakramentalnym małżeństwie. Łączyła ich więź najdoskonalszego naśladowania Pana Jezusa- czyli więź męczeństwa. Nowi błogosławieni uczą nas przede wszystkim przyjmowania Słowa Bożego i codziennego pełnienia woli Bożej. Jako rodzina słuchali Słowa Bożego i codziennego pełnienia woli Bożej. Jako rodzina słuchali Słowa Bożego w niedzielnej liturgii, następnie kontynuowali jego medytację w domu, co widać w czytanej i podkreślonej przez nich w Biblii znaczącego słowa „tak” odręcznie napisane przy przypowieści o miłosiernym Samarytanie, a także podkreślenia zdania ,w którym Jezus wzywa do miłowania własnych nieprzyjaciół. W ich świadectwie i męczeństwie odkrywamy na nowo wielkość rodziny, miejsca życia, miłości i płodności.

W czasach gdy trwa walka o małżeństwo i rodzinę, które chce zastąpić się różnymi „tworami”, potrzeba aby były silne Panem Bogiem, aby rodzice potrafili przekazać swoim dzieciom wiarę, moralność budowaną na chrześcijańskich wartościach mimo tego, co proponuje świat. Wzorem jak być wiernymi Ewangelii, współcześni małżonkowie mogą czerpać od Błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów.

Błogosławieni Józefie i Wiktorio Ulmowie  uczcie nas jak wychowywać dzieci  w wierze miłości do Pana Boga i ludzi. Błogosławione dzieci Stanisławo, Barbaro, Władysławie, Franciszku, Antoni, Mario oraz  najmłodsze dziecko,  które przychodziło na świat  w chwilach męczeńskiej śmierci, orędujcie za  naszymi dziećmi i młodzieżą, bądźcie przykładem tego, jak wzrastać w wierze przodków , będąc posłusznymi  mądrym, pobożnym rodzicom.

Dzisiaj przeżywamy Święto Podwyższenia Krzyża  Chcemy uczcić Twój  Święty  Krzyż  Panie i podziękować  Ci za Twoją ofiarę , którą  złożyłeś na drzewie  Krzyża, abyśmy  my mogli żyć. Poddałeś się woli Ojca, trwałeś  wiernie  aż do śmierci, realizując  przykazani miłości. Twoja śmierć nie miała ostatniego zdania ona  należała do życia.

Twój sługa Błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński  mówił: „Na drogach ludzkich sumień Bóg postawił wielki  drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest  nim  krzyż  Pana  naszego Jezusa Chrystusa. Na polskiej ziemi  krzyż  ma długą , ponadtysiącletnią historię. W okresach najcięższych  prób   dziejowych naród szukał  i znajdował siłę do przetrwania i  powstania  z dziejowych  klęsk   właśnie w nim- Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był  mocny  mocą  i mądrością krzyża! Jakie znaczenie ma dla mnie krzyż? Jaką odpowiedź damy  dzisiaj Chrystusowi, jaką odpowiedź dam ja?

Panie czemu  boimy się podjąć krzyż, który jest drogą do Twojego Królestwa. W Twoim krzyżu jest nasze zbawienie, w krzyżu obrona, w krzyżu struga szczęścia nadprzyrodzonego, w krzyżu siła mądrości w krzyżu radość duchowa, w krzyżu istota dobra, w krzyżu świętość doskonała. Zbawienie duszy, nadzieja życia wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. Tak oto Panie wszystko mieści się w krzyżu i wszystko zawiera w śmierci i nie ma innej drogi tylko droga krzyża i codziennego umierania. Ty Panie Jezu wskazujesz pewną drogę, drogę krzyża świętego. Umiłowany Panie póki żyłeś nie miałeś ani jednej godziny bez bólu, cierpiałeś i tak wszedłeś do swojej chwały. Dlaczego ja szukam innej drogi, nie tej królewskiej, jaką jest droga krzyża świętego? Kto dobrowolnie podda się swemu krzyżowi, cały ten ciężar przemienia się w ufność Bożej miłości. Nie ludzka to rzecz dźwigać krzyż, kochać krzyż, poskramiać ciało i panować nad nim, unikać zaszczytów pogodnie znosić zniewagi, pomijać siebie i pragnąć być pomijanym, mężnie znosić trudności i straty i nic nie pragnąć z dobrodziejstw świata. Gdybym liczył tylko na siebie, jakże mógłbym coś takiego osiągnąć? Lecz kiedy zaufamy Tobie Panie Ty ześlesz mi taką siłę, że świat  i ciało podda się naszej władzy. Nawet największego wroga swego diabła, nie ulękniemy się, bo naszą zbroją będzie wiara i krzyż standardem.

Panie Jezu Chryste swoich uczniów i wszystkich idących za Tobą zachęcałeś do uniesienia krzyża. Nauczałeś „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i mnie naśladuje”. Dajesz nam do zrozumienia, że tylko przez wielkie cierpienie można wejść do królestwa niebieskiego.

NIEDZIELA – 10 IX 2023
7.15 W intencji Parafian
7.30 Dzięk-błag w intencji Andrzeja z okazji 30 rocz. urodzin
9.00 + Anna BUNDZ – greg
9.00 w intencji synów o wybór dobrej żony
10.30 + za zmarłych z Rodzin ŻURAWSKICH i KRAWCEWICZÓW
10.30 Dzięk-błag  w intencji nowożeńców Joanny i Przemysława
12.00 Dzięk-błag w intencji nowożeńców Kingi i Antoniego Nowaków
12.00 Dzięk-błag intencji Krystyny z okazji urodzin
13.30 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
19.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
PONIEDZIAŁEK – 11  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Anna BUNDZ – greg
7.00 W intencji ks. Władysława z okazji rocz. święceń kapłańskich – int. od Odnowy w  Duchu Świętym
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 +Zofia TRYBUCHOWSKA 30 rocz. śm. Czesław, Lucjan, Antoni, Jan, Florentyna TRYBUCHOWSCY
18.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia w podziękowaniu za łaskę powstania Kół Koronkowych za wszystkich członków ich rodziny i zmarłych z rodzin z prośbą o Boże bł. i wytrwałość
oraz o nowe osoby do szerzenia Bożego Miłosierdzia
WTOREK – 12  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 W intencji ks. Marcina w podziękowaniu za posługę w naszej Parafii – int. od Rodziny Radia Maryja
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 Dzięk-błag w intencji Doroty SOBOCIŃSKIEJ z okazji imienin
ŚRODA – 13  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 + Janina, Paweł, Krzysztof  PRZYBYLSCY
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 Msza św. za uczestników czuwania fatimskiego i dziękczynna za ocalenie Słubic od fal powodzi
CZWARTEK – 14  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 +Anna, Antoni, Jerzy RAKOWSCY
PIĄTEK – 15  IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 O opamiętanie dla oprawców na wojnie w Ukrainie
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 + Bogumiła MAZUREK 1 rocz. śm.
18.00 + Barbara STAŃ – int. od uczestników pogrzebu
SOBOTA –  16 IX 2023
7.00 Dzięk-błag o łaskę nawrócenia dla Katarzyny, Krzysztofa, Karoliny, Szymona
7.00 W int. Radia Maryja, dzieł przy nim powstałych, za Rodzinę Radia Maryja w naszej parafii
18.00 + Tadeusz ŁUCKIEWICZ – greg
18.00 + Anna BUNDZ – greg
18.00 Dzięk-błag  w intencji nowożeńców Mai i Artura

Ogłoszenia duszpasterskie

23 Niedziela zwykła – 10.09.2023r.

 1. Zmiana tajemnic Nowennowych Kół Koronkowych z Koronką do Bożego Miłosierdzia w poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00.
 2. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.
 3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę.
 4. Czuwanie fatimskie w środę 13 września. Rozpoczniemy o g. 17.15 rozważając tajemnice chwalebne różańca św., o g. 18.00 Msza św., po Mszy św. procesja fatimska, zakończymy aktem zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.
 5. Prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD). Sprzęt składamy 14 września od 8.00 do 16.00 przy wejściu do Domu Parafialnego. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy. Informacje na plakacie.
 6. W czwartek 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zakończenie Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo i adoracja Krzyża Świętego.
 7. Godzina Święta w czwartek od 21.00 w kościele.
 8. Obchody Dnia Sybiraka w piątek o g. 11.00 na Placu Sybiraków w Słubicach. Msza św. w intencji Sybiraków 17 września (niedziela) o g. 18.00 w kościele NMP Królowej Polski w Słubicach.
 9. Spotkanie dla dzieci uczących się w Niemczech, przygotowujących się do I Komunii św., w sobotę o g. 11.00 w Domu Parafialnym.
 10. Za tydzień III Niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowe naszych kościołów. O g. 10.30 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących Ofiarodawców i Darczyńców.
 11. Za tydzień zbiórka do puszek na KUL i IFT w Zielonej Górze.
 12. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 13.30, spotkanie młodzieży kl. VII i VIII, przygotowujących się do Bierzmowania.
 13. Dzień Skupienia dla wszystkich pragnących poznać Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w Ośnie Lubuskim – 17 września. Informacje na plakacie.
 14. Dziękujemy za prowadzenie modlitwy różańcowej. W tym tygodniu prosimy Róże: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Klary i św. Dominika.
 1. Bóg zapłać za zamawiane Msze św., za składane ofiary na tacę i wpłacane na konto Parafii oraz za troskę o czystość w kościele i wokół kościoła.
 2. Biblioteka parafialna w okresie wakacji nieczynna.
 3. Przy wyjściu z kościoła: tygodnik Niedziela (Świętość z sąsiedztwa) i Gość Niedzielny. W zakrystii ostatni numer miesięcznika Różaniec.

Dziękując za dar wspólnej modlitwy życzymy dobrego przeżycia najbliższego tygodnia, a wszystkich Solenizantów, Jubilatów i Przyjaciół naszej Świątyni oraz Darczyńców otaczamy szczerą modlitwą!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

 1. + Jerzy MATUSIAK – l. 80.
 2. + Marek CUPPA – l. 58.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

KOMUNIKAT WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ
DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY
W LEKCJACH RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 

Zadaniem rodziców jest wychowanie w wierze swoich dzieci, dlatego powinni jako pierwsi i główni wychowawcy starać się o zapewnienie im pełnej formacji chrześcijańskiej, nie poprzestając na samej rodzinie jako podstawowej komórce wychowawczej, lecz m.in. posyłając dzieci na lekcje religii w przedszkolu i szkole.

Religia w publicznych szkołach i we wszystkich grupach przedszkolnych to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Oświadczenie to nie musi być ponawiane każdego roku.

Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków podejmowanej decyzji o nieuczęszczaniu na lekcje religii. Niezapisanie dziecka na religię lub jego z niej wypisanie niesie ze sobą cały szereg konsekwencji poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, aż do pozbawienia się możliwości przygotowywania do sakramentów Eucharystii, pokuty i pojednania oraz bierzmowania. Zamyka się również drogę do zostania chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Należy też pamiętać, że istnieje możliwość – po spełnieniu określonych warunków – ponownego zapisania ucznia na lekcje religii.

Serdecznie zachęcamy rodziców do sumiennego wypełnienia zobowiązania złożonego zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, do katolickiego wychowania w wierze swojego potomstwa.

 

Ks. Wojciech Lechów

Dyrektor WNK

Witaj Jezu, Synu Maryi! Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii tej. Bądź uwielbiony Panie  w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Pragniemy poświęcić Tobie tę Godzinę Świętą. Ty nas sam zapraszasz i pociągasz wonią Swej Miłości byśmy w Ogrodzie Getsemani towarzyszyli Ci w modlitwie. Chcemy uczyć się prawdziwej modlitwy do Ojca, pragniemy mieć dobrą relację z Bogiem Ojcem. Niech ta  Godzina nas tego uczy kiedy jesteśmy w Twojej Obecności, kiedy nas pociągasz byśmy czuwali chociaż jedną godzinę. A także  abyśmy nie ulegali pokusom tego świata, ale byli otwarci na natchnienia Twego Ojca. Daj nam swojego Ducha modlitwy, pragniemy Twej świętej obecności Ogrodu Oliwnego. Chcemy czynić to pod opieką Maryi, Jej ofiarować ten czas i z Nią przeżywać tę Godzinę Świętą aby owoce tej godziny mogły spływać do Skarbca Kościoła świętego. Ofiarujemy to nasze bycie i trwanie przy Tobie Panie Jezu przez Niepokalane Serce Maryi. Niech łaska tej Godziny nas dotyka. Niech nas ogarnia Duch Miłości, duch żarliwej modlitwy.

Panie Jezu, do Ogrodu Getsemani przyprowadziłeś ze sobą trzech Swoich przyjaciół, aby Ci pomogli i dzielili z Tobą Twój smutek, aby modlili się z Tobą i abyś mógł odpocząć w ich obecności, otoczony ich miłością. Ale nie znalazłeś pociechy od nich i zastałeś ich śpiących. Powróciłeś do modlitwy jak człowiek, dla którego zgasła wszelka nadzieja. Cóż mógł uczynić Twój Ojciec, jeśli Ty sam dobrowolnie postanowiłeś zapłacić za wszystko. Naturalny opór w Tobie doszedł jednak do takiego stopnia, że obciążył Twoje Człowieczeństwo. Upadłeś twarzą do ziemi, wstydząc się za nasze wszystkie grzechy i poprosiłeś Ojca, aby oddalił od Ciebie ten Kielich. W odpowiedzi usłyszałeś, że jeśli go nie wypijesz, będzie tak, jakbyś nigdy  nie przyszedł na świat. Otrzymałeś także pocieszenie, że wiele osób będzie uczestniczyło w Twojej agonii w Ogrodzie Oliwnym.  Anioł zapewnił Cię o Miłości Ojca i ta krótka radość, jaką Ci zesłał, wpłynęła na Twój naturalny opór. Odrzekłeś: „Ojcze, nie Moja Wola, lecz Twoja niech się stanie”.

Uczysz nas Panie, że gdy nasze serce bardzo cierpi, powinniśmy zwracać się do Boga: „Ojcze” i prosić o wytchnienie. Abyśmy opowiadali Mu o swoim cierpieniu, o swoich lękach i przypominali, że jesteśmy Jego dziećmi. Prosili z dziecięcą ufnością i oczekiwali od Niego pomocy. Ty Panie, przyjąłeś kielich i wychyliłeś aż do ostatniej kropli. Wszystko to uczyniłeś, abyśmy nie wątpili w sens cierpienia. Nawet jeśli nie widzimy skutku, jaki zamierzaliśmy osiągnąć, to powinniśmy ujarzmić swój osąd i pozwolić, by Wola Boga spełniała się w nas. Ty Panie, nie wycofałeś się, wiedząc, że zostaniesz pojmany w Ogrodzie Oliwnym, pozostałeś tam, nie uciekając przed Twoimi wrogami. Panie Jezu, niech Twoja Krew umacnia nas w tej godzinie.

O mocy modlitwy Ojciec Dolindo pouczał: „Nie mają żadnej siły: ani wojna, ani cierpienia. Nie mogą się one mierzyć z duszą, która ufa Bogu i Maryi. Szatan został zawstydzony i zwyciężony dzięki wierze, która jest pokorna w uznaniu własnej niedoskonałości. Świat nie zwycięży tego, który ufnie powierza się Wszechmocnemu. Zwycięstwo jest zawsze pewne”.

Modlitwa zawsze zwycięża. Nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że jest bezużyteczna i jałowa. Ten , kto się modli, jest naprawdę silny i niezwyciężony, ponieważ modlitwą swoją własną mocą krzyżuje wszystkie plany ludzkie i diabelskie; może wprowadzić w nowe plany Boga, Jego miłosiernej miłości. Jest skuteczna dla duszy i dla ciała, dla stworzeń i dla samego Stworzyciela. Kiedy św. Jan od Krzyża zimą został poproszony przez pewnego szlachcica o trzy brzoskwinie, ponieważ jego żona, będąc w stanie błogosławionym, pragnęła ich, poprosił brata świeckiego, który był również świętym jak i on i towarzyszył mu. Powiedział: „Postaw w oknie tę glinianą donicę i połóż w niej patyk. Teraz będziemy się modlić całą noc, ponieważ musimy otrzymać wielką rzecz”. Rankiem, po nocy spędzonej na modlitwie, na patyku pojawiły się trzy piękne, dojrzale brzoskwinie. Jest to fakt historyczny, także dzisiaj, w Neapolu można zobaczyć to okno, w którym dokonał się cud. My też  możemy otrzymać od Boga wielką rzecz na Jego chwałę. Możemy stać się kwitnącymi roślinami, które On zasadził, a które mogą dawać owoce podczas zimy naszych zmartwień. Aby zwyciężyć, w walce z mocami ciemności, musimy się dobrze przygotować. Jezu najdroższy, Ty sam czuwałeś na modlitwie w Ogrójcu, gorliwie modliłeś się do Boga Ojca, a noc i zmęczenie nie zniechęciły Cię do całonocnego czuwania. Proszę naucz nas takiej postawy, abyśmy nie usprawiedliwiali się nadmiarem obowiązków, nie mając czasu na modlitwę.

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 6,7-13)„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego”.

Panie Jezu, Ty uczysz nas zwracać się do Ojca z dziecięcą, ufną wiarą w Jego dobroć. On wie czego nam potrzeba, wpierw zanim Go poprosimy. Stawajmy przed Ojcem z pustymi rękami, w otwartości na Jego łaskę, na Jego ojcowski dar bo dobroć Ojca w niebie przewyższa nasze wyobrażenia i oczekiwania. Jezu, Ty powiedziałeś, że ilekroć wypowiadacie słowa modlitwy, jakiej was nauczyłem, Ja zanoszę wraz z wami modlitwę do Ojca. O, Panie usłysz mą modlitwę…

W pierwszy czwartek miesiąca chcemy pochylić się nad tajemnicą Sakramentu   Eucharystii i Kapłaństwa.. Kult jakim jest otaczana Eucharystia poza Mszą św., ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła – mówił nam św. Jan Paweł II i dodał: „ Pięknie jest zatrzymać się z Nim i, jak umiłowany uczeń, oprzeć głowę na jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca .. Kto z nas mógłby powiedzieć, że nie potrzebuje siły, oparcia…i, jakże bardzo pocieszenia od Boga..? A jednak, jak niezwykle trudno nam się zwracać bezpośrednio do Niego, kiedy gnębią nas problemy, a jeszcze trudniej po prostu powiedzieć Mu „dziękuję”, kiedy wszystko jest w porządku..”

„Kiedy kontemplujecie Mnie w Eucharystii, wasze oczy dostrzegają Mnie już pierwszym, pełnym miłości i wiary spojrzeniem, już przez nie możecie wejść bezpośrednio w komunię ze Mną” – powiedziałeś Panie Jezu do Cataliny Rivas, boliwijskiej mistyczki i mówisz do nas: „ Oczekuję was w tabernakulum i waszej obecności przed monstrancją , aby móc wam dać uczestniczyć w wysławianiu Chwały mojego Ojca, abyście otrzymali płomień Ducha Świętego, abyście mówili pełnym głosem o Niebie, które was czeka, o szczęściu, które wam daję”

Prosisz Panie, abyśmy modlili się za osoby, które profanują tabernakula, które dokonują aktów świętokradztwa i które kradną Twoją najdroższą Obecność w konsekrowanych Hostiach.  Catalinie, dałeś poznać obrazy ludzi niszczących tabernakula, znieważających je i wyjmujących swoimi brudnymi rękami konsekrowane Hostie, wrzucających je do toreb i worków, kruszących je i depczących.   To wszystko jest dziełem szatana, dokonywanym za pośrednictwem jego wyznawców, ludzi nieokrzesanych i głupich, którzy pozwalają się oszukiwać przez szatańskie grupy.

Tak opisuje sama mistyczka:  „był to widok przerażający, uklękłam prosząc o przebaczenie tak wielu okropnych zbrodni, zaczęłam szlochać i jedyną rzeczą jaką uczyniłam wynagradzając, była prośba skierowana do Pana, aby zabrał swoją godną uwielbienia obecność z tych Hostii i umieścił mnie w tym miejscu. Słyszałam, jak sam Jezus płakał z bólu na widok grzechu Jego dzieci, a razem z Nim Najświętsza Maryja i wszyscy święci. Następnie udałam się do kaplicy Najświętszego Sakramentu, aby trwać przy Nim. Był tam, w konsekrowanej Hostii/ Mogłam widzieć Jego twarz, jak gdyby odciśniętą na Hostii. Poranione czoło z wyraźnie widoczną koroną cierniową”.

Panie Jezu chcemy wynagrodzić Ci te wszystkie profanacje tabernakulów i dokonywanych aktów świętokradztwa konsekrowanych Hostii. Niech naszym wynagrodzeniem będzie to trwanie przed Twoim Eucharystycznym Obliczem, ten czas jednej godziny ofiarowany Tobie. Przyjmij Panie nasze przeproszenia w ciszy naszych serc, które kierujemy ku Tobie.

Panie Jezu, Ty przekazałeś i kierujesz do nas takie słowa: „Wiesz, że owieczki są znakowane, aby nie były mylone z owieczkami z innych trzód. Wy także, jak owieczki, jesteście znakowani przez mojego Ojca, który chce Mi was ofiarować. Gdybyście mogli zobaczyć, jaki Boży znak mój Ojciec wycisnął na waszych czołach, nie mielibyście obawy zdecydowanie wejść przez moją bramę. Wy jesteście moimi owieczkami, ponieważ umarłem za was i ustawicznie pokazuję wam, że troszczę się o was, że was oczyszczam, karmię was i ochraniam. Niweczę powodujące zamęt działania, jakich dokonuje w was mój wróg, który nienawidzi Mnie i was. Uważajcie, ponieważ ten wilk zawsze stara się powtarzać swoje niszczące czyny, i to Ja go powstrzymuję. Dlatego proszę was, abyście posłusznie szli za Mną, nie wycofując się. Przychodźcie do Mnie, aby poznać łagodność waszego Pasterza, który wykrwawił się, aby uchronić was od śmierci…

Dziękujemy Ci Panie Jezu za ten czas trwania przy Tobie, za Twoje pouczenia i słowa kierowane do nas, za wszystkie natchnienia Boga Ojca. Prosimy pobłogosław nas Panie na tę noc i kolejne dni, niech ono spłynie na nas i naszych bliskich, zanieśmy je wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać. Niech to błogosławieństwo rozszerza granice naszych serc. Amen.