Procesja

Z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicami miasta przeszła tradycyjna procesja z parafii pw. Ducha Świętego do NMP Królowej Polski. W procesji uczestniczyli słubiccy duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i instytucji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.  Zatrzymaliśmy się przy czterech ołtarzach, aby wysłuchać kolejnych fragmentów ewangelii.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W dzień odpustu parafialnego w Zesłanie Ducha Świętego uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.Piotr Kępka – proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince a kazanie wygłosił o.Remigiusz Trocki – franciszkanin z Niepokalanowa.

Modliliśmy się też tekstem Akatystu, czyli uroczystym śpiewem wykonywanym na stojąco. Autorem tego tekstu jest profesor Skabałonowicz z Akademii Duchownej w Kijowie. Powstał on na początku XX wieku i nosi miano poezji liturgicznej Kościoła wschodniego. Pierwotne hymny tego typu poświęcone były tematowi kultu Bogurodzicy jak: Zwiastowanie czy Zaśnięcie Maryi Panny, później sławiono nimi Trójcę Świętą i świętych.
My zebrani w tym słubickim Wieczerniku przyzywaliśmy tym hymnem Ducha Świętego, aby zagościł wśród nas, aby Jego działanie rozpalało żar w naszych sercach, który ma płonąć.