18 kwietnia 2024 r.

O Słodki Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie witamy Ciebie. Jezu Chryste prawdziwie i rzeczywiście obecny na tym ołtarzu. Pragniemy Ciebie adorować i przebywać w Twojej obecności w ten czwartkowy wieczór. Duchu Święty, natchnij nas, Miłości Boża, pochłoń nas, drogą prawdy prowadź nas. Maryjo Matko nasza, spojrzyj na nas! Z Jezusem błogosław nas! Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj nas!

W Eucharystii kryje się tajemnica miłości, którą możemy osobiście poznać. Możemy przyjąć te słowa jako skierowanie konkretnie do nas. Miłość przemienia życie .To prawda, ale tylko wtedy kiedy jej doświadczamy, można czytać o miłości a nawet teoretycznie wiedzieć czym jest miłość a mimo to jej nie znać. Jeśli będziemy czytać i słuchać o adoracji ale nie będziemy poświęcać swojego czasu, aby trwać na adoracji, ominie nas to co najważniejsze. Adoracja jest najprostszym sposobem na to, aby osobiście doświadczyć tego, jak bardzo kocha cię Jezus. Nie ma na ziemi nic piękniejszego i bardziej wartościowego, nic nie jest warte naszego czasu. Nie chodzi o to, aby przeczytać wszystko, lecz o to, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu i zatrzymać się na tym, co dotknie twojego serca. Kiedy znajdziemy to słowo- smakuj je, rozważaj i zachowaj w sercu, aby wydawać owoc w twoim życiu. Wierzymy w Boską przyjaźń. Kochamy Ciebie Panie Jezu. Twoja Miłość jest Miłością Miłosierną. Skierowana jest do najbardziej potrzebujących odkupienia. Zatrzymujemy się na chwilę i wyciszamy swoje serca, to jest chwila w której dajesz Panie absolutnie za darmo swoją Miłość, nie musimy na nią zasłużyć, nikt też nie może jej nam odebrać. Kiedy w to uwierzymy odczujemy w sercu radość i pokój. Czyż to nie jest pocieszające, że nasza nędza i rozbicie nie odpychają Ciebie Panie Jezu, lecz przeciwnie przyciągają Ciebie do nas. Jesteś Tym, który pociesz, nie oskarża, potępia czy odrzuca. Przyjmujesz nas z radością. Przychodzimy do Ciebie bez lęku, bo Jesteś Tym, który nas umacnia i zawsze czekasz. Nie pozwól, aby cokolwiek oddzieliło nas od Ciebie. Nie pozwól, aby cokolwiek sprawiło, że grzech będzie pretekstem oddalenia się od Ciebie. Adoracja jest szpitalem, schronieniem, miejscem uzdrowienia. Wystarczy przyjść i przyjmować Miłość. Tylko miłość uzdrawia, tylko miłość zbawia. Panie Jezu Miłością zwyciężyłeś piekło, Miłością zatryumfowałeś nad śmiercią. Tam gdzie jest miłość tam jest zaufanie. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie :- czy nasze serca są pełne ufności?  -czy pragniemy ufać bezgranicznie Jezusowi? -czy prosimy o łaskę takiej ufności ? Panie, naucz nas modlić się za naszych bliskich, prosząc o opiekę nad nimi. Panie, naucz nas rozmowy z Tobą, niech ona będzie planowaniem naszego życia. Niech z Tobą rozpoczynamy każdy dzień i z Tobą go kończymy. Błogosław Panie gdy śpimy i odpoczywamy.

Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe! Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa! Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! Niech będzie pochwalona Bogarodzica Najświętsza Panna Maryja! Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie! Niech będzie pochwalone Jej Chwalebne Wniebowzięcie! Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki! Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec! Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych!

Czytajmy Pismo Święte: To jest spacer po Bożym ogrodzie, tak mówi -Papież Franciszek. Czytaj fragment kilka razy dziennie,  słuchaj lub czytaj tak długo, aż słowo przemówi do serca. Przepisz fragment z Pisma Świętego i noś słowo w kieszeni (często je czytaj) i noś je w sercu (myśl o tym)i noś je w sercu (myśl o tym). Rób to systematycznie, a efekty będą wspaniałe. O Jezu, widzę tyle piękna wokoło rozsianego, za które nieustannie składam Ci dziękczynienie, ale spostrzegam,  że niektóre dusze są jak kamienie, zawsze zimne i nieczułe. Nawet cuda ich niewiele wzruszają, mają wzrok spuszczony na stopy swoje i tak nic nie widzą prócz siebie. Otoczyłeś mnie w życiu swą opieką czułą i serdeczną, więcej niżeli pojąć mogę, bo dopiero zrozumiem Twą dobroć w całej pełni, jak spadają zasłony. Pragnę, aby życie moje całe było jednym dziękczynieniem dla Ciebie, Boże.

Litania Wynagradzająca za zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas!

Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończona miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony,

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Za znieważenie tak wielkiego Sakramentu Miłości, wynagradzamy Ci, Panie.

Za nienawiść bezbożnych, wynagradzamy Ci, Panie.

Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa, wynagradzamy Ci, Panie.

Za oziębłość wielu Twoich dzieci, wynagradzamy Ci, Panie.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie, wynagradzamy Ci,

Za profanację Twoich świątyń, wynagradzamy Ci, Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkich wiernych głęboką i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,

Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii św. zachęcić raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas w godzinie śmierci tym niebieskim pokarmem posilić raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!

Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii św. przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Tobie Panie Jezu: za Ojca Świętego Franciszka, za wzrost Twojego Kościoła, za Biskupów, Kapłanów, zakonników, zakonnice, za każdego człowieka, nasze rodziny i nas samych za tych z którymi się spotykamy, o pokój na świeci i w naszych sercach. Dziękujemy za dar Eucharystii.