13 czerwca 2024 r.

Wielbimy Ciebie Najdroższy, cierpiący Zbawicielu, przyszliśmy do Ciebie z wielką miłością i tęsknotą, aby Ci towarzyszyć w Twej męce w Ogrodzie Oliwnym. Pragniemy ofiarować Tobie Panie Jezu przez Niepokalane Serce Maryi, nasze serca pełne miłości do Ciebie, nasze modlitwy w celu dziękczynienia za Twoją mękę i śmierć na krzyżu, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata. Witamy Ciebie Matko Boża , uznajemy przed Bogiem naszą nędzę i grzeszność ale z wielką ufnością wyciągamy ręce do Ciebie Matko Najświętsza i prosimy Cię pokornie abyś zechciała nas przytulić do niepokalanego serca Twego i abyś zechciała otoczyć nas swoja najczulszą matczyną opieką. Pokornie klękamy przed Tobą Najświętszy panie Jezu Chryste, nasz Eucharystyczny Chlebie by wielbić Ciebie i adorować, wiemy, że nasze ludzkie uwielbienie jakie Ci składamy, jest bardzo niedoskonałe, dlatego pragniemy zanieść je Tobie przez ręce i serce Twej niepokalanej Matki Maryi. Ona została wybrana przez Ojca Niebieskiego na Twoją rodzicielkę. A w chwili zwiastowania , stała się Twoim mieszkaniem i pierwszym Tabernakulum. Panie Jezu, rozpoczynamy piękny miesiąc maj, miesiąc poświęcony Twojej Matce, pragniemy podziękować za to, że raczyłeś Swoją Matkę i uczynić naszą matką. Postanowiłeś się podzielić jej sercem i jej miłością. Dziękujemy Ci Panie za to, że na swoją matkę wybrałeś kobietę z Nazaretu, prostą i ubogą. Dziękujemy żeś uświęcił jej ciało ubierając je sobie za swoje pierwsze mieszkanie na ziemi. Panie dozwól nam możliwie blisko, spotkać się z Twoją matka, by nasze serca odnalazły w niej serce matki. Maryjo Ty szczególnie umiłowałaś nasz kraj – Polskę. Obrałaś tron na Jasnej Górze w Częstochowie i królujesz w cudownym obrazie. Wierzymy, że otaczasz nasz swoim płaszczem opieki, wspierasz nas w naszych poczynaniach i wlewasz nadzieję w nasze serca oraz zanosisz przed tron Twego Syna, nasze prośby, błagania, dziękczynienia i wypraszasz nam potrzebne łaski.

Modlitwa Świętego Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryi, że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący stoję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.